फेर

ऐकतोय: वर्तमानाच्या ताणलेल्या प्रत्यंचेचा मंद्र टणत्कार

बघतोय: जनुकजिन्याच्या सर्पिल वळणांचा शुभंकर चैतन्याकार

दुर्लक्षतोय: लालसेपोटी गुदमरणार्‍या पर्यावरणाचा हतबल चीत्कार

अनुभवतोय: कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या बाळपावलांचा भयचकित करणारा आविष्कार

गिरवतायत : विद्वज्जड लेखण्या गहाण अक्षराचा लफ्फेदार आकार

घेरतायत: बकाल बाराखड्या फेर धरून गोलाकार

field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

आवडली!
-------------------------

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- जयदीप चिपलकट्टी

(होमपेज)

तुमच्या सर्वच कविता फार आवडतात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0