आरसा, स्वप्नं आणि सावल्या

आरसा, स्वप्नं आणि सावल्या
ह्या संकल्पित इ बुक मधील निवडक लेखन इथे पोस्ट करतो आहे.
इंटरनेट च्या माध्यमातून स्वत: चं म्हणणं इतरांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा एक प्रयत्न.
ज्यांच्या पर्यंत पोहोचेल त्यांच्या प्रतिक्रिया कळल्या तर आनंद होईल.
दिनकर बेडेकर
dgbedekar@gmail.com

ललित लेखनाचा प्रकार: 
field_vote: 
0
No votes yet