नवीन प्रतिसाद

प्रकार शीर्षक शीर्षक लेखक Post date
ललित जाणीव, नेणीव आणि फ्री विल ह्यांची ऐसी तैसी. मस्त! अस्वल मंगळवार, 26/01/2021 - 10:38
माहिती समाज माध्यम आणि खिन्नमनस्कता लोल. न.बा. उभे पेटले. अस्वल मंगळवार, 26/01/2021 - 10:33
माहिती समाज माध्यम आणि खिन्नमनस्कता +१ अस्वल मंगळवार, 26/01/2021 - 10:32
चर्चाविषय ही बातमी समजली का - भाग १९९ नारळीकरांनी ह्या सगळ्यांना अस्वल मंगळवार, 26/01/2021 - 10:21
माहिती सजीवता आणि सक्रिय अनुमानाचा सिद्धांत अमीबाचे तूर्तास जौद्या. 'न'वी बाजू मंगळवार, 26/01/2021 - 09:56
माहिती सजीवता आणि सक्रिय अनुमानाचा सिद्धांत लोखंड गंजते ही भाकित करुन केलेली आत्मसंरक्षक कृती ठरेल का ? विनय दाभोळकर मंगळवार, 26/01/2021 - 09:15
माहिती सजीवता आणि सक्रिय अनुमानाचा सिद्धांत पेशीला मी पणा नसतो, मग पेशीसमुहाला कसा येतो? विनय दाभोळकर मंगळवार, 26/01/2021 - 08:54
चर्चाविषय ही बातमी समजली का - भाग १९९ पुण्यात कुठली थेटरं? राजेश घासकडवी मंगळवार, 26/01/2021 - 08:45
माहिती सजीवता आणि सक्रिय अनुमानाचा सिद्धांत नाही तिरशिंगराव मंगळवार, 26/01/2021 - 07:04
ललित जाणीव, नेणीव आणि फ्री विल ह्यांची ऐसी तैसी. नेहमीचंच ३_१४ विक्षिप्त अदिती मंगळवार, 26/01/2021 - 03:53
ललित जाणीव, नेणीव आणि फ्री विल ह्यांची ऐसी तैसी. हो. गवि सोमवार, 25/01/2021 - 21:06
ललित जाणीव, नेणीव आणि फ्री विल ह्यांची ऐसी तैसी. नियमन? ३_१४ विक्षिप्त अदिती सोमवार, 25/01/2021 - 20:38
ललित काळ्या पिवळ्या नवसाची गोष्ट: टॅक्सी दिवस १४: ३ जानेवारी २०२१ आभार गवि __/\__ नील सोमवार, 25/01/2021 - 13:51
माहिती सजीवता आणि सक्रिय अनुमानाचा सिद्धांत लोखंडाचे गंजणे anant_yaatree सोमवार, 25/01/2021 - 10:32
माहिती सजीवता आणि सक्रिय अनुमानाचा सिद्धांत झाडांना स्व ची जाणीव विनय दाभोळकर सोमवार, 25/01/2021 - 09:26
माहिती सजीवता आणि सक्रिय अनुमानाचा सिद्धांत पुनरुत्पादन आणि सजीवता विनय दाभोळकर सोमवार, 25/01/2021 - 09:15
माहिती सजीवता आणि सक्रिय अनुमानाचा सिद्धांत ..... प्रभुदेसाई सोमवार, 25/01/2021 - 09:14
माहिती सजीवता आणि सक्रिय अनुमानाचा सिद्धांत मूलकणांना जाणीव असते का? विनय दाभोळकर सोमवार, 25/01/2021 - 09:01
माहिती सजीवता आणि सक्रिय अनुमानाचा सिद्धांत सजीव पेशी तिरशिंगराव सोमवार, 25/01/2021 - 08:58
ललित काळ्या पिवळ्या नवसाची गोष्ट: टॅक्सी दिवस १४: ३ जानेवारी २०२१ नेहमीप्रमाणे उत्तम.. गवि सोमवार, 25/01/2021 - 08:12
ललित जाणीव, नेणीव आणि फ्री विल ह्यांची ऐसी तैसी. टेस्ला तिरशिंगराव सोमवार, 25/01/2021 - 06:53
माहिती सजीवता आणि सक्रिय अनुमानाचा सिद्धांत निराळी गंमत ३_१४ विक्षिप्त अदिती सोमवार, 25/01/2021 - 01:25
ललित जाणीव, नेणीव आणि फ्री विल ह्यांची ऐसी तैसी. :-) ३_१४ विक्षिप्त अदिती सोमवार, 25/01/2021 - 00:27
माहिती सजीवता आणि सक्रिय अनुमानाचा सिद्धांत पण? ३_१४ विक्षिप्त अदिती सोमवार, 25/01/2021 - 00:12
चर्चाविषय ही बातमी समजली का - भाग १९९ ९४ व्या अखिल भारतीय मराठी ३_१४ विक्षिप्त अदिती सोमवार, 25/01/2021 - 00:09

पाने