मनातले छोटेमोठे प्रश्न किंवा विचार - भाग ७४

ही धागामालिका आपल्या मनात येणारे, नेहमी नेहमी डोकावणारे विचार मांडण्यासाठी आहे. कधी कधी आशय फार मोठा नसतो. फार खोल विचार केलेला नसतो. तो विचार/ कल्पना/ प्रश्न/ गंमत डोक्यात येते, जाते. कधी कधी आपण विसरतो, कधी कधी ती ती पुन्हा पुन्हा येत असल्याने आपण विसरू शकत नाही.
यापूर्वीच्या धाग्यावरचे प्रतिसाद १०० च्या आसपास आहेत म्हणून हा पुढचा धागा.

----

इतरांना लिंका डकवायला विरोध न करणे म्हणजे स्वतः पिंका न डकवणे नव्हे.

field_vote: 
0
No votes yet

खाली सहीत आडनाव राहिलंच. बॅटमॅन काळे किंवा बॅटमॅन दवणे आणखी शोभून दिसलं असतं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

हा धागा प्रश्नांचा आहे की क्वोट्सचा?

(बघा, धागा सुरू करून दिला.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

मनातले छोटेमोठे प्रश्न किंवा विचार

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

शीर्षकाला जपत्येस तशी बाकी ठिकाणीही तर्कशुद्धतेला जप हो!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

-पिंक म्हणजे काय रे भाऊ?
-अरे, पिंक हा एक नुसताच रंगीत फवारा असतो.
-म्हणजे, गुलाबी रंग का रे भाऊ?
-नव्हे नव्हे नव्हे. अरे, पिंक म्हणजे.. तुला कसं सांगू? जे टाकल्याने आपल्या तोंडात साठलेली घाण बाहेर पडते आणि इतर ठिकाणी पसरते, त्याला पिंक असे म्हणतात.
-म्हणजे आपले नेते का रे भाऊ?
-छे छे छे, अरे, पिंक म्हणजे आपल्याकडे देण्यासारखे काहीच नसताना उगीचच बाहेर टाकलेले काहीतरी.
-म्हणजे आपले एटीएम मशीनची 'नोटा नाहीत' सांगणारी स्लिप का रे भाऊ?
-तुझ्यासमोर मी हातच्च टेकले. अरे सहनही होत नाही आणि गिळताही येत नाही अशा परिस्थितीत काही लोक जे बाहेर टाकतात, त्याला पिंक असे म्हणतात.
-म्हणजे, जळजळ कारे भाऊ?
-हम्म्म, हे अगदीच चुकीचे नाही. पिंक म्हणजे मराठी संस्थळांवर येणारे काही लोक जे स्वतः काही भरीव लेखन करत नाहीत, ज्यांना आपल्याला काय कळत नाही हेही कळत नाही, पण प्रत्येक विषयावर हक्काने काहीतरी तक्रारी करणं, लोकांना दूषणं देणं, अक्कारण दुगाण्या झाडणं वगैरे करतात त्यांना पिंक टाकणारे म्हणतात.
-हात्तिच्या. मग ट्रोल असं सरळ सांग की!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पण पिंक रंग सोज्ज्वळ, गोग्गोड मुलींसाठी वापरतात ना भौ? तुम्ही जे म्हणताय त्यात सोज्ज्वळ, गोग्गोड कैपण नै!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

गोग्गोड मुलींचा इथे काही संबंध नाही. म्हणूनच तर पिंका लाल्लालभडक्क असतात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

pinka laallalbhadak astaat mg communist vichaarana pinka mhnaave ka?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अभिषेक राऊत

"पिंको -लिबरल क्रिप्टो- कॉमी" अशी जुनी शिवी आहेच !

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me

प्यासिव अग्रेसिवपणाचा इजय सो

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

अग्रेसिव्हपणा दिसण्याबद्दल अभिनंदन. पण प्यासिव्ह काये यात?

आणि ते एकोळींखाली सह्यांमध्ये आडनाव टाकायचं मनावर घ्या बघू. आम्हाला प्रेरणा शोधत बसायचे कष्ट कशाला देता?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

ऑ अच्चं जालं, उगी उगी

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

माझ्यातला शिक्षकीपणा जागा केलात ना! हे पाहा प्यासिव्ह अग्रेसिव्हपणाचं उत्तम उदाहरण : इथल्या बहुतांश धाग्यांचा मजकूर बघितला की मुद्दा कदाचित समजेल ... नाही तर द्या सोडून.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

Burnol

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

बर्नाल हे बर्नालीने शोधलेले औषध आहे का?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

असूही शकेल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

कुठेतरी दर्ज असावं म्हणून इथे लिहितो आहे.

अर्थक्रांती टैप "बँकिंग ट्रान्झॅक्शन टॅक्स" आणायचा सरकारचा सध्या तरी (अ‍ॅज अ‍ॅट ९ डिसेंबर २०१६) विचार नाही.

http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/10/AU4020.pdf

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

बोकिल आजोबा सैराट झालेत. त्यांच्याकडे लक्ष नसते द्यायचे जास्त.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

भारत सरकारने एलईडी दिव्यांचे वितरण सुरु केल्यानंतर सध्या काय परिस्थिती आहे (किती दिवे वाटले, त्यातून किती उर्जाबचत झाली वगैरे) याबद्दल उर्जा मंत्रालायाचा एक डॅशबोर्ड.
http://www.ujala.gov.in/

आता भारत सरकारने उर्जा-बचत करणार्‍या सीलिंग फॅनकडे ल्क्ष द्यायचं ठरवलं आहे. नुकतंच त्याबद्दलचं टेंडर (बीएलडीसी फॅन्स) निघालं आहे असं कळलं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

प्रयास नावाची संस्था यावर (सीलिंग फॅनची डिझाइन्स वगैरे) खूप काळ काम करत आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

उत्तम उपक्रम. सुमारे पाच गिगावॉटची पीक अवर मागणी कमी झाली हे जबरदस्तच. एवढा वीज प्रकल्प तयार करायला सुमारे पाच बिलियन डॉलर खर्च होतो. म्हणजे सुमारे ३५००० कोटी रुपयांची बचत! आणि हे करताना जास्त चांगल्या दर्जाचे अधिक काळ टिकणारे दिवे बसवले गेले हा फायदाही आहेच. असेच अनेक प्रकल्प राबवले जावोत.

कोणे एकेकाळी प्रकाश फक्त मेणबत्त्यांमधून किंवा तेल जाळून मिळायचा. एवढासा प्रकाश मिळवण्यासाठी प्रचंड तेल जाळायला लागायचं. म्हणजे सध्याच्या एलिडीचा ९ वॉटचा दिवा तासभर जाळला तर १ शतांश किलोवॅट अवर म्हणजे सुमारे ५ पैसे खर्च येतो. तेवढाचा प्रकाश तासभरासाठी मिळवायचा झाला तर त्याच्या किमान हजारपट तरी तेलाचा खर्च येईल असा माझा अंदाज आहे. किती कार्बन जळेल हा तर हिशोबच करायला नको. दोनशे वर्षांपूर्वी जर कोणी म्हटलं असतं की लवकरच तंत्रज्ञान इतकं सुधारणार आहे की प्रकाश मिळवण्यासाठीचा खर्च हजारपट कमी होईल, तर लोकांनी तिला वेड्यात काढलं असतं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मूळ दुव्यासाठी आणि या माहितीसाठी धन्यवाद. मेणबत्तीच्या उदाहरणासह दिलेलं विवेचन आवडलं.
उत्तम वेबसाईट असेही म्हणायचे होते पण दर ३० सेकंदांनी होणारे फुल पेज रीलोड पाहून शब्द मागे घेतले.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हा साटोपचन्द्रिका काय प्रकार आहे?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हा शब्द मेघनाचा. तिनं बनवून वापरला, इतरांना आवडला, आता थोडा प्रचलित होतोय.

घर नीट, व्यवस्थित ठेवणं, घरच्या लोकांना तिन्ही त्रिकाळ त्यांच्या-त्यांच्या आवडीचं खायला घालणं, घरी पाहुणे बोलावून व्यवस्थित पार्ट्या प्लॅन करणं आणि त्या पार पाडणं, आणि मुख्य म्हणजे या सगळ्यातच आयुष्याची इतिकर्तव्यता मानणाऱ्या, त्या साटोपचंद्रिका. अशा स्त्रिया साधारणतः बायकी नियतकालिकांमध्ये चिकार प्रमाणात आढळतात. काही स्त्रियांचं साटोपचंद्रिकापण इतर स्त्रियांच्या सहवासात खुलून येतं. प्रत्यक्षात, आदर्श साटोपचंद्रिका अभावानंच आढळतात, पण असतात.

सध्या तरी या शब्दाला पुल्लिंगी शब्द अस्तित्वात नाही; पण त्या शब्दाची आवश्यकता आहे. शब्द बनवायला कोणी माई का लाल आहे का?
गुणधर्म - क्रिकेट किंवा त्या-त्या देशातल्या लोकप्रिय खेळाचे सामने पाहण्यात तासन्‌तास घालवणं, फिट पुरुषांना खेळताना पाहण्यात वेळ घालवूनही आकार व्हिस्कीच्या पिंपाला लाज वाटेल असा गोलाकार असणं, आपल्याला स्वतःपुरतंही जेवण बनवता येत नाही याचा अभिमान बाळगणं आणि एकीकडे 'सर्व्हायवरमॅन'सारखे कार्यक्रम पाहणं, हिंदी-मराठी मालिकांना नावं ठेवत 'वाइपआउट' हा कार्यक्रम पाहणं, राजकारणाबद्दल एकमेव आणि सर्वसमावेशक मत - सगळे साले चोर आहेत - असणं, इत्यादी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

१. नवरा ?
२. नरडुक्कर (MCP चे स्वैर भाषांतर )
३. कुलदीपक ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me

इरसाल विनोदीपणा पाहिजे. नवरा (हा शब्द) घासून गुळगुळीत होतो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

गुलाबराव.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

उतानखाट?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

किंवा उलालबाज?
बाज बिज शब्द आले की कसे मुरलेला गडी वाटतो.
त्यात ह्यांची बाज कायमच उलाल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

उतानखाट आणि उलालबाज या दोन्ही शब्दांचे अर्थ समजले नाहीत.‍

कोणता शब्द चालणार हे शेवटी जनताच ठरवणार!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

'कर-कोचावर' वा करकोचा-वर कसा वाटतो ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

...#२ अंमळ अश्लील वाटत नाही काय?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

त्यातले निम्मे प्रतिसाद माझेच असतील ढेरेशास्त्री.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आणि बेष्ट पार्ट इज ....

त्यातला नोटबंदीचा धागा "एकोळी" आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

तो धागा म्हणुन काढलाच नव्हता, बातमी समजली का मधे एकोळी टाकली होती मोदीचे भाषण संपायच्या आत.

संपादकांना त्यातले पोटेंशिअल जाणवले असावे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बहुजनांचं मत आणि लोकप्रियता आली की लेखनाची प्रत फार महत्त्वाची नसते, हे तुम्ही कधी हो शिकणार? भले आपल्या, ठाणेकर दवण्यांना मतं कमी का मिळेनात, तेच सर्वाधिक लोकप्रिय उमेदवार आहेत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

अनु रावांच अभिनंदन!

अगदी जोरदार अभिनंदन.

कोणत्या विषयामध्ये चर्चा घडवून आणण्याचे जबरदस्त पोटॅन्शियल आहे ? -- ह्याची दूरदृष्टी अनु मधे आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

It’s a Man’s World, and It Always Will Be - लेखिका Camille Paglia, Dec. 16, 2013.

Indeed, men are absolutely indispensable right now, invisible as it is to most feminists, who seem blind to the infrastructure that makes their own work lives possible. It is overwhelmingly men who do the dirty, dangerous work of building roads, pouring concrete, laying bricks, tarring roofs, hanging electric wires, excavating natural gas and sewage lines, cutting and clearing trees, and bulldozing the landscape for housing developments. It is men who heft and weld the giant steel beams that frame our office buildings, and it is men who do the hair-raising work of insetting and sealing the finely tempered plate-glass windows of skyscrapers 50 stories tall.

ये सब क्या हो रहा है !!!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हवेतील प्रदुषण घटक उदा. कार्बन मोनॉक्साईड, आद्रता, तापमान मोजणारे यंत्र मुंबई / ठाण्यात भाड्याने मिळु शकेल काय ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

उत्तरायण/दक्षिणायन पाहण्यासाठी कोणती अचूक पद्धत वापरावी?( सद्ध्या ठरावीक वेळेला ७.३०,७.४५ उन्हाच्या रेषेची खूण करत आहे.१४ तारखेला सुरुवात केली पण खरं म्हणजे १डिसेंबरला करायला हवी होती का?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

२१, २२ डिसेंबर ला उत्तरायण चालू होत नाही का? ( ते सर्वात छोटे दिवस असतात उत्तर गोलार्धात म्हणुन विचारले )

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हे प्रयोगाने पाहायचं असेल तर काय करावं असा प्रश्न आहे॥ खगोलशास्त्रातले जे प्रयोग करून अनुमान काढण्यासारखे आहेत ते करायला हवेत. आता काही शाळांतून जरा प्रगत कंम्प्युटर कोडिंगही करवून घेताहेत!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

http://scienceblogs.com/startswithabang/2012/06/19/measure-the-tilt-of-t...

या साइटवर बरीच माहिती आहे. थोडक्यात, एक मीटरची पट्टी उभी करून तिची सावली किती लांब पडते ते दुपारी बारा वाजता (किंवा ज्यावेळी कमीतकमी लांबीची सावली असेल त्या वेळी) मोजायचं. हे जर तुम्ही दररोज केलं आणि हे आकडे प्लॉट केले तर सगळ्यात जास्त लांबी असलेला दिवस म्हणजे विंटर सोल्स्टाइस. हे तुम्ही वर्षभर करत गेलात तर तुम्हाला कमीतकमी लांबीवरून तुमचं अक्षवृत्त बऱ्यापैकी अचूकपणे शोधून काढता येतं.

हेच सावलीचं तत्त्व वापरून इरॅटोस्थेनसने इसपूर्व २४० च्या आसपास पृथ्वीचा परीघ सुमारे ०.२% अचूकपणे मोजला होता.
इरॅटोस्थेनस

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ही साइट पाहतो. धन्यवाद.
बय्राचदा शालेय कालखंडात मार्कांच्या मागे लागून सगळा अभ्यासक्रम चव न घेता गिळला आणि xxx जातो. पण नंतर कधीतरी त्या विषयांतली ( इतिहास, विज्ञान) गम्मत कळायला लागते. आणि तेव्हा गुगल ,नेट नव्हते. चारदोन मुलांकडे इनसाइक्लोपिडिया असतील ते इतरांना कशाला दाखवतील? असो।
तर या खगोलशास्त्रातले दुर्बिणीचे आकाशदर्शन कार्यक्रम झाले तरी पॅरलेक्स काढणे ,ताय्रांचा कोन मोजणे याचे नाव नसते. उत्सुकता वाढते की प्राथमिक (prime)मोजणी कोणती व दुय्यम कोणती ( यावर अवलंबून दुसरी secondery)?. अजून बरेच प्रश्न आहेत ते नंतर.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

दुर्दैवाने अभ्यासाचा अभ्यासक्रम झाला की त्यातल्या आनंदाचा चोथा होतो. त्याचमुळे मी जीवशास्त्राचं नाव टाकलं, पण आता उत्क्रांती शिकावीशी वाटते.

मला वाटतं आपली हौस भागवण्यासाठी आणि मुलांना शिकवण्यासाठी अशा काही गोष्टी स्वतः मोजून बघाव्यात. त्या मोजताना अनेक गोष्टी शिकायला मिळतात. म्हणजे उत्तरायण कधी आहे हे नेटवरून शोधून काढता येत असलं तरीही ते प्रत्यक्ष मोजल्यावर सूर्य, स्वतःभोवती आणि सूर्याभोवती फिरणारी पृथ्वी आणि तिचा तिरका अक्ष वगैरे गोष्टी अधिक चांगल्या मनात भिनतात.

परवाच मी वाचलं की जैन खगोलशास्त्रज्ञांनी चांद्रमास २९.५२ दिवस इतका मोजला होता. हा आकडा आपल्याला सहज मोजता येईल. करून पाहा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सकाळी ९ वाजता उंच काठीच्या सावलीचे टोक मार्क करावे. रोज हे टोक उत्तरेकडे सरकताना दिसेल. २२ डिसेंबर नंतर हे टोक दक्षिणेकडे सरकू लागेल. तो दिवस.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

आता काही शाळांतून जरा प्रगत कंम्प्युटर कोडिंगही करवून घेताहेत!

अचरटबाबा, थत्ते चाचांनी इतक्या साधा उपाय सुचवला असताना काँम्प्युटर कोडींग का लागावे म्हणे.

-------
थत्तेचाचा, तुमच्या घराला दक्षीणमुखी खिडकी असेल तर त्या खिडकीतुन उन घरात कीती आत पर्यंत आले ह्यावरुन पण उत्तरायण सुरु झालेले कळेल.
हा प्रकार मी लहानपणी केलेला आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मीसुद्धा घड्याळ/वेळ संदर्भासाठी घेरले पण ते पुन्हा दुय्यम मोजणी झाली. आधारभूत.पुन्हा सुर्योदयाची वेळ बदलते ही एक अडचण. पंधरा वीस काठ्या पुरून प्रत्येक काठीच्या सावलीचा वेगळ्या तारखेचा सुर्योदयापासून सावली कशी फिरते जमिनिवर ते खुण करायला हवी.सर्वात कमी सावलीचा दिवस.
माया संस्कृती आणि ग्रहणं सगळंच मजेदार.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

युट्युब व्हिडिओचा व्हिडिओ किती एमबी डेटाचा आहे ते "प्ले"बटण क्लिक न करता कळू शकते का?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हल्ली मुलग्यांची नावं आर्य किंवा आर्यन ठेवण्याची फॅशन आहे. (अ)भारतीय ज्यूंच्या भावना त्या नावांमुळे दुखावत असतील काय? कोणी मराठी ज्यू लोक ऐसी वाचतात का?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

माझ्या नवर्‍याच्या चुलत बहीणीची आई ज्यु आहे आणि त्या अस्खलित मराठी बोलतात Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अस्खलित मराठी बोलणारे ज्यू ठाण्यातही चिकार आहेत आणि त्यांतले काही परिचयाचेही आहेत. म्हणूनच ज्यू लोक मराठी बोलतात का, वगैरे चौकशा केल्या नाहीत.

करीना आणि सैफनं आपल्या मुलाचं नाव 'तैमूर' असं ठेवल्यावर भगव्यांचा भावना भडकल्याचं दिसतंय; किंवा त्या नावामुळे भावना भडकवून घेणारे ते भगवे, असं मी म्हणत्ये. तर 'आर्यन' नावामुळे ज्यूंच्या भावना भडकतात का, असा प्रश्न आहे. तुमच्या नातेवाईकांना विचारू शकता का?

---

'आराध्या' असं नाव ऐश्वर्या आणि अभिषेकनं ठेवल्यामुळे नास्तिकांच्या भावना भडकल्याचं दिसलं नव्हतं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

अरे बाप रे. काय तरी येडपटपणा आहे. मूल त्यांचं, त्यांनी नाव ठेवलं लोक उगाचच worked up कशाला होतायत तेजायला Sad
आजकाल ह पा भावना दुखतात काय भडका काय उडतो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

त्यांनी नाव ठेवलं लोक उगाचच worked up कशाला होतायत तेजायला
सैफ अली खानला काय धमक्या वगैरे आल्या का ? उगा कल्लोळ चाललाय.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

त्या ज्यूंची प्रतिक्रिया हिटलर या नावाबद्दल कशी होते ते पहा आणि कळवा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

किंवा मुस्लिम, दलित, बँकांसमोर रांगांमध्ये जीव घालवलेल्यांचे कुटुंबीय, या सगळ्यांबद्दल संवेदनशील असणाऱ्या लोकांची 'नरेंद्र' या नावाबद्दल...

(च्च च्च च्च, घातलात ना घोळ! हिटलर हे आडनाव आहे. एडॉल्फ असं नाव जर्मनांनी वाळीत टाकलेलं आहे का कसं, ते इथे पाहा.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

अच्चं जालं तल ...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

Smile गलतिसे तुम्हाराभी मिष्टेक हो गया लगताय Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

छे! ते मुद्दाम केलंय. असल्या बालबुद्धी प्रकारांचा 'अस्त्र' म्हणून वापर करणाऱ्यांवर विनोद करायचा आणखी सोपा उपाय कोणता!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

नरेंद्र हे नाव धारण करणारे एकाधिक प्रसिद्ध लोक आहेत, उदा. विवेकानंद. तैमूर या नावाचे तसे आहे का?

सैफने पोराचे नाव हिटलर ठेवले असते तर सर्व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यवाल्यांची गळवे कशी फुगली असती हे पाहणे बाकी रोचक. सिलेक्टिव्ह उमाळ्यांचा विजय असो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

या विवेकानंदांनी असं म्हटलेलं होतं की बायकांना काय करायचंय विद्यापीठीय शिक्षण! त्यांना एवीतेवी चूल आणि मूलच करायचंय.

सैफने पोराचे नाव हिटलर ठेवले असते तर ... तुम्हाला तुमचा आयडी बदलायला लावला असता, खूष?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

शांतताप्रिय धर्माच्या संस्थापकाबद्दलही असेच बोलाल का हो? मिसोजिनी सेन्सर उतू चाललाय म्हणून विचारलं आपलं. की इथेही सिलेक्टिव्ह उमाळे?

बाकी टोकनिझम सोडून नुआन्स पाहण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थच म्हणा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

शांतताप्रिय धर्माच्या संस्थापकाबद्दलही असेच बोलाल का हो?

हा प्रश्न अनेक वेळा उगीचच उपस्थित केला जातो म्हणून मी मध्ये बोलतो. इथे केवळ नरेंद्र या नावाबद्दल चर्चा होती, म्हणून विवेकानंदांचे स्त्रियांबाबतचे विचार कसे प्रतिगामी होते याचा उल्लेख झाला. जर कोणी 'मुहम्मद' किंवा 'पैगंबर' या नावाबद्दल बोललं असतं तर जरूर त्याच्याही स्त्रीवादी विचारांबद्दल चर्चा करू. मला काही भीती वाटत नाही. मुळात नाव काय आणि (चांगलं किंवा वाईट) कर्तृत्त्व काय याचा संबंध लावणं हाच मूर्खपणा आहे.

तुम्ही स्टॅटिश्टिशयन आहात, तेव्हा तुम्हाला खरं तर नाव आणि कर्तृत्व यांचं कोरिलेशन काढता येईल. अशा प्रयोगातून काही हाती लागेल असं वाटतं का?

बाकी टोकनिझम सोडून नुआन्स पाहण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थच म्हणा.

हेच तुमच्या प्रतिसादांबद्दलही म्हणता येईल. मूळ मुद्दा 'नरेंद्र हे नावही बदनाम व्हायला हवं. पण ते बदनाम होणं निरर्थक आहे, कारण नावात काही नसतं.' हा सोडून एकदम 'शांतिप्रिय धर्मवाल्यांची नावं' वगैरेत घुसलात म्हणजे तुम्हाला नुआन्स किती समजला?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

... आणि एक मुद्दा सोडलातच.

जर-तर या गोष्टींना इतिहासाभ्यासात स्थान नसतं. ललित लेखन आणि कल्पनांच्या भराऱ्या म्हणजे इतिहास नव्हे!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

पर्सनल इज़ पोलिटिकल या तत्त्वाप्रमाणे पाहता प्रत्येक कृतीला जोखणे हे न्याय्य आहे.

सैफ अली खान हा पुरेसा सुशिक्षित असावा असे गृहीतक आहे. नसेल तर सर्वच माफ.

त्यामुळे तैमूर या नावामागचा इतिहास त्याला ठाऊक असावा असे गृहीतक आहे. नसेल तर सर्वच माफ.

पेपरातल्या बातमीचं अर्थनिर्णयन करता हे गृहीतक चुकीचे नसावेसे वाटते.

in a candid conversation with Neha Dhupia on her chat show, No Filter Neha, Kareena said, “Saif is a historian and would want a traditional old school name.”

फारसी भाषेत तैमूर या नावाचा अर्थ काय होतो (लोखंड इ. होतो) याच्यापेक्षाही तैमूरलंगाशी त्याचा संबंध असणं हे वरील परिस्थितीत जास्त सयुक्तिक वाटतं.

आणि तैमूरलंगाने भारतात काय दिवे लावले हे पाहता असं नाव ठेवणं रोचक वाटतं. यातून त्याच्या विचारपद्धतीबद्दल काही रोचक शक्यता निर्माण होतात. तेवढं फक्त सांगितलं तर लोकांचा लिबरल संताप बिनकामी का उफाळून यावा हे समजत नाही. हेही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यच आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यात ग्रेडेशन करणं हेही तितकंच रोचक आहे इतकं सांगून खाली बसतो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

"पर्सनल इज़ पोलिटिकल" याचा एवढा क्यूट गैरअर्थ काढलेला पहिल्यांदा बघितला. (चला एकदाचा गुलाबी रंग वापरला!)

माणसांना आपापल्या व्यक्तिगत आयुष्याबद्दल जाहीर करायचं असतं, त्यामागे काही राजकीय-सामाजिक कारण असेल तर तिथे 'पर्सनल इज पोलिटिकल' असं म्हटलं जातं. उदाहरणार्थ, मला माझ्या मर्जीविरोधात कोणी हात लावला होता, हे माझं व्यक्तिगत आयुष्य झालं. त्याबद्दल जाहीरपणे बोलणं ही कृती राजकीय-सामाजिक होती. ते पर्सनल इज पोलिटिकल. इतरांच्या व्यक्तिगत आयुष्याबद्दल बोलणं हा निव्वळ भोचकपणा. अगदी कितीही क्यूट असला तरीही!

आता आपण ज्या जगात राहतो, तिथे माणसं स्वतःच्या व्यक्तिगत आयुष्यातले तपशील जाहीर करतात, त्यामागे काहीही राजकीय कारण नसतं, उलट प्रदर्शन करणं (एक्झिबिशनीझम) हाच हेतू असतो. त्यातून लोकांच्या वाकून, डोकावून बघण्याच्या हौशी (व्हॉयूरिझम) पूर्ण होतात. त्यामुळे सकाळी उठल्यावर 'गुड मॉर्निंग' म्हणणं, लोकमाध्यमांवर सेल्फी डकवणं अशा गोष्टी प्रदर्शन असतात; त्यांना भाव देणं हे व्हॉयूरिझम असतं.

करीना-सैफनं आपल्या मुलाचं नाव काय ठेवलं, यावरून त्यांना बोलण्याचा, भावना दुखावून घेण्याचा अधिकार इतरांना आहे का? होय आहे. पण इतर काहींनी या दुखावलेल्या भावनांवर मीठ चोळलं तर रडारड करू नये. कारण प्रदर्शन मांडणं आणि वाकून-डोकावून बघणं, या परस्परपूरक कृतींमध्ये तिसऱ्या, चौथ्या प्रकारचा रस असणारे लोकही असतात. (वाकून बघणाऱ्याचा "ग्रँड कॅन्यन" दिसला की त्याला हसणारे लोक बघितले नाहीत का?) कारण मुळात डोकावून बघण्याचं आमंत्रण कोणीही, कोणालाही दिलेलं नव्हतं. (कोणतं ते कार्टून, घाणीत हात घालून 'eww' करणाऱ्याचं?)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

करीना-सैफनं आपल्या मुलाचं नाव काय ठेवलं, यावरून त्यांना बोलण्याचा, भावना दुखावून घेण्याचा अधिकार

पोलिटिकली करेक्ट बकवास करण्याचा अधिकार सर्वांनाच असतो. हाच करेक्टनेस हिटलर असे नाव ठेवल्यावर कुठे गेला असता हे पाहणे रोचक ठरावे.

आता यावर "आत्याबाईला मिश्या" छाप प्रतिक्रिया येईल त्यामुळे ही बातमी बघावी असे सुचवतो.

http://nypost.com/2016/04/05/dad-who-named-kid-hitler-is-tired-of-being-...

कारण मुळात डोकावून बघण्याचं आमंत्रण कोणीही, कोणालाही दिलेलं नव्हतं.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य कसे सिलेक्टिव्हली अप्रोप्रिएट केले जाते ते पाहणे रोचक परंतु अपेक्षितच. काळजी वाटते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

शेवटचं सांगत्ये, एका एडॉल्फचं आडनाव हिटलर होतं. कोणी आपल्या मुलाचं नाव हिटलर ठेवलं म्हणून त्यांना वाळीत टाकलं गेलं, याचा इथे संबंध काय? इथे तो नवजात तैमूर दोन दिवसांचा होण्याआधी त्याला लंगडा वगैरे म्हणून आपापली लायकी दाखवणारे लोक फेसबुकवर बघितले. तैमूर अलीखान पतौडीला त्याच्या नावामुळे जे काही सहन करावं लागेल, त्याबद्दल तुम्ही का एवढे चिंताग्रस्त होताय? किंवा त्यासाठी तुम्ही का भावना दुखावून घेताय?

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य कसे सिलेक्टिव्हली अप्रोप्रिएट केले जाते ...

तुम्हाला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे काय समजलंय, असा प्रश्न पडला. तुम्ही जरूर आणि हौसेनं भावना दुखावून घ्या. हौस असेल तर सण-समारंभ करून भावना दुखावून घ्या. त्यावर इतर कोणी मीठ चोळतील याचीही अपेक्षा ठेवा. तेव्हा रडारड करू नका. प्रत्यक्षात, व्यवहारात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे दोन-दिले-दोन-घेतले, अशा प्रकारचं असतं. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य वापरून हवं ते व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र्य हवं, तर आपली चिकीत्सा होणार त्याला तोंड देण्याची, उत्तर देण्याची जबाबदारी अंगावर पडते. ती जबाबदारी सोडून, कोणी स्क्रोलमध्ये लेख लिहून चिकीत्सा केली तर त्याबद्दल रडारड प्रतिसाद देणं, हास्यास्पद ठरतं. ते तुम्ही आहात का, हे स्वतःचं स्वतः ठरवा.

आणि आता मला शिक्षकगिरीचा कंटाळा आलाय. तेव्हा काही नवीन मुद्दा आला नाही तर माझ्याकडून प्रतिसाद बंद.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

कोणी आपल्या मुलाचं नाव हिटलर ठेवलं म्हणून त्यांना वाळीत टाकलं गेलं, याचा इथे संबंध काय?

हा प्रश्न विचारला जाणे म्हणजे एक तर वेड पांघरून पेडगावला जाणे तरी आहे किंवा प्रगाढ अज्ञान तरी. आयदर वे, यूसलेस.

तैमूर अलीखान पतौडीला त्याच्या नावामुळे जे काही सहन करावं लागेल, त्याबद्दल तुम्ही का एवढे चिंताग्रस्त होताय? किंवा त्यासाठी तुम्ही का भावना दुखावून घेताय?

ते चिंता करित्ये विश्वाची वगैरे तुमचा प्रांत. चालूद्या.

तुम्हाला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे काय समजलंय, असा प्रश्न पडला. तुम्ही जरूर आणि हौसेनं भावना दुखावून घ्या. हौस असेल तर सण-समारंभ करून भावना दुखावून घ्या. त्यावर इतर कोणी मीठ चोळतील याचीही अपेक्षा ठेवा. तेव्हा रडारड करू नका. प्रत्यक्षात, व्यवहारात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे दोन-दिले-दोन-घेतले, अशा प्रकारचं असतं. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य वापरून हवं ते व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र्य हवं, तर आपली चिकीत्सा होणार त्याला तोंड देण्याची, उत्तर देण्याची जबाबदारी अंगावर पडते. ती जबाबदारी सोडून, कोणी स्क्रोलमध्ये लेख लिहून चिकीत्सा केली तर त्याबद्दल रडारड प्रतिसाद देणं, हास्यास्पद ठरतं. ते तुम्ही आहात का, हे स्वतःचं स्वतः ठरवा.

आयरनी जस्ट डाईड & वॉज़ रीबॉर्न, सेव्हन टाईम्स. रडारड, हास्यास्पद वगैरे गुणवैशिष्ट्ये दुसर्‍यावर आरोपित करण्याचा अदितीगुणोक्ती अलंकार बाकी आवडला हे नमूद केला पाहिजे.

आणि आता मला शिक्षकगिरीचा कंटाळा आलाय. तेव्हा काही नवीन मुद्दा आला नाही तर माझ्याकडून प्रतिसाद बंद.

या बालिश युक्तीचेही खास कौतुक.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

ठरावीक ट्रोलिंग प्रतिसाद. उत्तर देण्याची गरज वाटत नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मग प्रतिसाद दिला कशाला? की "उत्तर द्यायची गरज नाही पण तरी दिले" असे दाखवून मॉरल अप्पर हँड दाखवावा म्हणून?

इतःपर "शेवटचा प्रतिसाद माझा" ही फेटिश असल्यास अगोदरच सांगणे, पुरी केल्या जाईल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

या विवेकानंदांनी असं म्हटलेलं होतं की बायकांना काय करायचंय विद्यापीठीय शिक्षण! त्यांना एवीतेवी चूल आणि मूलच करायचंय.

हे असं त्यांनी म्हंटलं असेल तर ते गलत च आहे.

--

आता तुम्ही स्त्रीवाद यात आणलाच आहे तर मी सुद्धा क्लासिक व्हॉटबाऊट्री करतो ... बघां हं !!!!

One is not born, but rather becomes, a woman.

simone de beauvoir चं वाक्य आहे हे. ही असली वाक्यं उच्चारणार्‍या स्त्रिया फेमिनिझम च्या अध्वर्यू मानल्या जातात.

हे वाक्य लक्षात घेतलेत तर आधुनिक भारतीय फेमिनिझमचा व फेमिनिष्टांचा स्त्रीभ्रूण हत्येस असलेला विरोध अनाकलनीय आहे. ह्या वाक्यानुसारच जायचे तर ज्या भ्रूणाचा जन्मच झालेला नाही ती स्त्री नाहीच. तेव्हा त्या भ्रूणाच्या हत्येस विरोध का ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

प्रश्न कोण काय म्हणालं याचा नाहीच. प्रत्येक मनुष्याचे काहीबाही दोष काढता येतील. लोकांनी आपापल्या पोरांची नावं काय ठेवायची, यावरून हल्लागुल्ला करणारे आपण कोण! लोकांच्या व्यक्तिगत आयुष्यात भोचकपणा करायची गरज नाही. तुमचा लिबर्टेरियनझिम का कायसासा तो सांभाळा बघू!

(अवांतर - सिमोनच्या त्या वाक्याचा अर्थ तुम्हाला समजलेला नाही. तेव्हा खाली बसलात तरी चालेल.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

सिमोनच्या त्या वाक्याचा अर्थ तुम्हाला समजलेला नाही. तेव्हा खाली बसलात तरी चालेल.

ओके. मी खाली बसलेलो आहे.

मास्तरिण बाई, त्या वाक्याचा अर्थ थोडक्यात स्पष्ट करा.

---

तुमचा लिबर्टेरियनझिम का कायसासा तो सांभाळा बघू!

patronizing !!!

आजपर्यंत माझ्याशी अनेकदा चर्चा केलेली आहे तुम्ही. व त्यावरून तुम्ही मला जे ओळखता त्यावरून ---- असं काय तिने (सिमोन ने) सूचित केलेलं आहे की जे व्यक्तीवादाची "अबव्ह अ‍ॅव्हरेज समज" असणार्‍या माझ्यासारख्या** माणसाला न समजण्यासारखं आहे ते सुद्धा सांगा. आणि तुमचा फेमिनिझम जर व्यक्तीवादाचा सबसेट नाही असं जर तुम्हास म्हणायचं असेल तर तसंही सांगा.

--

** - आता प्लीज - "गब्बर ला ग ची बाधा झालिये", "गब्बर स्वतःला लईच श्याना समजतो" वगैरे टिनपाट डायलॉग मारू नका.

--

प्रश्न कोण काय म्हणालं याचा नाहीच. प्रत्येक मनुष्याचे काहीबाही दोष काढता येतील.

हेच विवेकानंदांच्या बाबतीत का अप्लाय केले नाहीत असा प्रश्न विचारला तर ते निरर्थक होईल का ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गब्बरोबा, सर्वप्रथम, हा 'स्त्री घडवली जाते', मुद्दा नीट समजावून सांगण्याएवढी तांत्रिक भाषा मला येत नाही.

(सिमोन ने) सूचित केलेलं आहे की जे व्यक्तीवादाची "अबव्ह अ‍ॅव्हरेज समज" असणार्‍या माझ्यासारख्या** माणसाला न समजण्यासारखं आहे ते सुद्धा सांगा.

सेक्स आणि जेंडर असे दोन शब्द इंग्लिशमध्ये वापरले जातात. मूल जन्माला येतं ते जैविक लिंग आणि त्यापुढे सामाजिक साचे, व्यक्तीला येणारे निरनिराळे असल्यामुळे तयार होणारा लिंगभाव या दोन निराळ्या गोष्टी आहेत. सिमोनचं वाक्य लिंगाबद्दल (सेक्स) नसून, लिंगभावाबद्दल (जेंडर) आहे. स्त्री आणि पुरुषपणाचे निरनिराळे साचे तयार झालेले आहेत आणि व्यक्ती त्यांत बसण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात, बहुतांशी या प्रयत्नांत सफलही होतात, असा त्या वाक्याचा साधारण अर्थ आहे.

हेच वाक्य पुढे तिनं पुरुषांबद्दलही म्हटलं. स्त्री जन्माला येत नाही, घडवली जाते; आणि पुरुषही.

न समजण्यासारखं यात काही आहे असं मला वाटत नाही. पण तुम्ही कदाचित तेवढा प्रयत्न केला नसावा.

---

हेच विवेकानंदांच्या बाबतीत का अप्लाय केले नाहीत असा प्रश्न विचारला तर ते निरर्थक होईल का ?

टेक्सासी उत्तर - होय.

अदितीचं उत्तर - विवेकानंदाबद्दलही हेच म्हटलं आहे. खरं तर विवेकानंद थोर का, हे मला अजिबातच माहीत नाही. त्यांना थोर का म्हणू नये हे मला समजलं तरीही! प्रश्न नावाबद्दलचा होता. ठरावीक व्यक्ती थोर होती म्हणून तिचं नाव आपल्या मुलांना द्यावं, ही फॅशन आहे हे ठीक. पण त्या माणसांमधली उणीदुणी सहज काढता येतात. सदर संदर्भात उणीदुणी काढत बसावी का, हा प्रश्न आहे!

तुम्ही स्वयंघोषित लिबर्टेरियन आहात, त्या तत्त्वांशी प्रामाणिक आहात काय?

ज्या हिशोबात बॅटमॅनशी इतिहासाबद्दल वाद घालत नाही त्याच हिशोबात माझ्याशी स्त्रीवादाबद्दल वाद का घालता*? स्त्रीवादाच्या अस्तित्वाच्या कारणांकडे बोट दाखवायचं का?

*या दोन्ही व्यक्तींच्या अभ्यासाची तुलना नाही. कृपया माझ्या मैत्रांनी मला जोडे हाणू नयेत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

तुम्ही स्वयंघोषित लिबर्टेरियन आहात, त्या तत्त्वांशी प्रामाणिक आहात काय?

मी स्वतःहून, सहर्ष अ‍ॅडमिट करतो की मी सोयिस्कर लिबर्टेरियन आहे.

---

सेक्स आणि जेंडर असे दोन शब्द इंग्लिशमध्ये वापरले जातात. मूल जन्माला येतं ते जैविक लिंग आणि त्यापुढे सामाजिक साचे, व्यक्तीला येणारे निरनिराळे असल्यामुळे तयार होणारा लिंगभाव या दोन निराळ्या गोष्टी आहेत. सिमोनचं वाक्य लिंगाबद्दल (सेक्स) नसून, लिंगभावाबद्दल (जेंडर) आहे. स्त्री आणि पुरुषपणाचे निरनिराळे साचे तयार झालेले आहेत आणि व्यक्ती त्यांत बसण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात, बहुतांशी या प्रयत्नांत सफलही होतात, असा त्या वाक्याचा साधारण अर्थ आहे. हेच वाक्य पुढे तिनं पुरुषांबद्दलही म्हटलं. स्त्री जन्माला येत नाही, घडवली जाते; आणि पुरुषही.

हा संपूर्ण पॅरा ambitiously excessively basic आहे.

पण माझा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. स्त्री ही जर जन्मानंतर स्त्री म्हणून घडवली जाते हे जर इतके महत्वाचे असेल तर स्त्रीभ्रूणहत्येस विरोध का ? जन्मापूर्वीच त्या भ्रूणाची हत्या केली जाते तेव्हा ती स्त्री नसतेच ना ? मग ?

आणखी - गर्भलिंग चिकित्सा विरोधक कायद्याचे काय ?

--

ज्या हिशोबात बॅटमॅनशी इतिहासाबद्दल वाद घालत नाही त्याच हिशोबात माझ्याशी स्त्रीवादाबद्दल वाद का घालता*? स्त्रीवादाच्या अस्तित्वाच्या कारणांकडे बोट दाखवायचं का?

बॅटमनचा अभ्यास इतका आहे की त्याने इतिहासाबद्दलचे पेपर लिहिलेले आहेत व ते मान्यताप्राप्त नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेले आहेत. माझ्या मते एवढा पुरावा व तो सुद्धा "थर्ड पार्टीच्या" रेकग्निशन चा आहे तो जबरदस्त आहे.

मी तुझ्याशी अंतरिक्षाबद्दलच्या विषयावर चर्चा करत नाही. तू जर काही लिहिलेस तर ते वाचतो.

तू असं म्हण ना - की गब्बर ने कोणत्याच विषयात सखोल अभ्यास केलेला नाही तेव्हा गब्बर चे म्हणणे/प्रश्न मी गांभिर्याने घेणार नाही. तसं म्हंटलीस तरी ठीक आहे. तुला अभिव्यक्ती न करण्याचे स्वातंत्र्य आहेच की.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सध्या दोन मुद्द्यांवर एक पे रहना -

१. तुम्ही पुरेसे व्यक्तीवादी आहात का?
असलात तर ठरावीक विषयाचा अभ्यास करणाऱ्या सगळ्यांना, त्या विषयातलं सगळं-सगळं समजतं, हा समज सोडून द्या. नसलात तर आधी स्वतःचा नीट शोध घ्या, नंतरच इतरांना प्रश्न विचारा. तसंही पाहा, त्या दुसऱ्या मतदानात तुम्ही खूप मागे पडला आहात.

२. स्त्रीवाद या विषयातलं मला पुरेसं समजतं, असं तुम्ही समजता का?
समजत असाल तर मी लिहिलेलं आहे ते पुन्हा वाचा, त्यात तुम्ही स्वयंघोषित व्यक्तीवादी आहात, तो व्यक्तीवादी विचार उपयोजित करा. मग उत्तर समजेल. मी चमच्यानं भरवणार नाही. जर मला समजत नाही असं वाटत असेल तर तुम्ही-विचारून-मी-सांगून फायदा काय? तुम्ही एवीतेवी विश्वास ठेवणारच नाही!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

ठरावीक विषयाचा अभ्यास करणाऱ्या सगळ्यांना, त्या विषयातलं सगळं-सगळं समजतं, हा समज सोडून द्या. नसलात तर आधी स्वतःचा नीट शोध घ्या, नंतरच इतरांना प्रश्न विचारा.

Again - an excessively basic response. रिस्पॉन्स म्हंजे उत्तर नव्हे.

---

समजत असाल तर मी लिहिलेलं आहे ते पुन्हा वाचा, त्यात तुम्ही स्वयंघोषित व्यक्तीवादी आहात, तो व्यक्तीवादी विचार उपयोजित करा. मग उत्तर समजेल.

मी स्वयंघोषित व्यक्तीवादी आहे हे मी अमान्य कधी केलं ?

पुन्हा वाचून समजलं नाही म्हणून विचारलं. तुम्ही लिहिलेलं समजण्याची माझी क्षमता आहे असं तुम्ही मानत असाव्यात असं किमान "तुमच्या" प्रतिसादावरून तरी दिसतंय. अं ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Again - an excessively basic response.

तोसुद्धा तुम्हाला समजत नाहीये. आणि यापेक्षा खालच्या पातळीवर जाऊन समजवण्याचं कौशल्य माझ्याकडे नाही. त्यामुळे मी थांबते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

हा व्हिडिओ काही वेगळेच सांगतोय.
https://youtu.be/p5LRdW8xw70
आता विज्ञान खरे मानायचे की फेमिनिस्ट म्हणतात ते खरे मानायचे?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तुम्ही म्हणता म्हणजे खरंच असेल ... पण एक मिनीट... तुम्ही काही म्हणतच नाही आहात. आणि अनोळखी माहितीपट पाहण्यासाठी माझ्याकडे ~ ४० मिनीटं नाहीत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

तुम्ही तो माहितीपट बघितला की चर्चा करू.
थोडक्यातः फेमिनिस्ट म्हणतात की we have accepted that gender difference does not lie in the mind. स्त्री घडवली जाते. पण वैज्ञानिक म्हणतात की हा फरक जेनेटिक आहे आणि पुरुष आणि स्त्रियांचा मेंदू मुळातच वेगवेगळ्या पद्धतीने कार्यरत असतो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

वैज्ञानिक म्हणतात की हा फरक जेनेटिक आहे आणि पुरुष आणि स्त्रियांचा मेंदू मुळातच वेगवेगळ्या पद्धतीने कार्यरत असतो.

मी सध्या पुस्तक वाचत्ये, How Women Decide नावाचं, मानसशास्त्राभ्यासिकेने लिहिलेलं. त्यात ती म्हणते की अनेक बाबतीत स्त्री आणि पुरुषांचे मेंदू समान पद्धतीने निर्णय घेतात. पण अधिकाराच्या जागांवर असणाऱ्यांच्या बाबतीत, सामाजिक परिस्थिती, स्टिरियोटाईप्सचा दुष्परिणाम यांचा स्त्रियांवर अधिक, पुरुषांवर फार कमी प्रमाणात होतो.

मेंदू कसा काम करतो हे निराळं, आणि माणसं कशी वागतात आणि कसे निर्णय घेतात हे निराळं. पहिला भाग थोडा पुस्तकी, सैद्धांतिक आहे, दुसरा भाग पूर्णपणे व्यावहारिक आहे.

वेळ मिळाला की माहितीपट बघेन. सध्या त्या पुस्तकात वेळ गुंतवण्याचा निर्णय मी घेतला आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मेंदू कसा काम करतो हे निराळं, आणि माणसं कशी वागतात आणि कसे निर्णय घेतात हे निराळं. पहिला भाग थोडा पुस्तकी, सैद्धांतिक आहे, दुसरा भाग पूर्णपणे व्यावहारिक आहे.

फारच गहन नि क्लिष्ट संकल्पना वाटली. पुस्तकी काय, सैद्धांतिक काय नि व्यावहारिक काय काही आकळेना!!! मज्जासंस्थेच्या रचनेच्या पलिकडे जाऊन व्यावहारिक (मंजे बहुतेक फेमिनिस्ट असं असावं.) कसं राहायचं देव जाणो.

थोडसं असंही करून पाहिलं -
"डोळा कसा काम करतो हे निराळं, आणि माणसं कशी पाहतात आणि कसे बघतात हे निराळं. पहिला भाग थोडा पुस्तकी, सैद्धांतिक आहे, दुसरा भाग पूर्णपणे व्यावहारिक आहे."
फिर भी कुछ चमका नहीं।

असो. पामर लोक्कांनी मोठ्या लोकांचे विचार सुयोग्यच असातात असा विचार करून जगणे अधिक सुलभ.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

वेल्कम ब्याक !!!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सुस्वागतम्!
च्यायला, कुठे हरवला होतात?
आम्ही मिस केलं ना राव तुम्हाला!!!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ऐसीवर प्रतिगामी चळवळीचा पराभव होताना दिसतोय. म्हणून राहवलं नाही.
बाकी वेल्कम बॅक साठी सर्वांचे धन्यवाद.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

सही बदला! आणि उतरा मैदानात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ओके.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

तुमच्या एक्सिट नंतर माझी एन्ट्री झाली . तरी तुमची सही बघून कुतुहूल जागृत झाले , व लिखाण वाचले . पुनरागमना चे स्वागत ( आपण पुरोगामी, प्रतिगामी चर्चेत वेगळ्या पार्टीत असणार !!!) तुमच्या सारख्या खंद्या समर्थकांचे "प्रतिगामी चळवळीचा पराभव होताना दिसतोय"असे निराशावादी उद्गार रोचक वाटले . माझे प्रांजळ मत : प्रतिगामी चळवळीचा कधीही कुठेही पराभव होत नाही , कारण मनुष्य प्राणी हा बेसिकली XXXX आहे. ( आपापल्या विचारसरणी नुसार XXXX हि गाळलेली जागा भरा असे सर्वाना सांगणे) : ) : )

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ऐसीवर प्रतिगामी चळवळीचा पराभव होताना दिसतोय. म्हणून राहवलं नाही.

तीव्र आक्षेप. अजो, हे काय बरोबर नाय.

"पराभव होताना दिसतोय" म्हंजे काय ? तुम्हाला कसं कळलं/समजलं की पराभव होतोय किंवा नाही ते ? आणि तुमचं इथं लक्ष आहे हे आम्हाला कसं कळलं नाही ?? म्हंजे तुम्ही लॉगिन न करता इथे येऊन वाचनमात्र होतात की काय ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मला एक लेटर ऑफिसकरता मराठीत टाईप करायचं होतं. याकरिता ऐसीपेक्षा उत्तम मराठी लिखाणाची जागा नाही. म्हणून मी एक आठवड्याखाली साईट उघडली. प्रतिगाम्यांची अवस्था/अनावस्था पाहवली नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

नमो नमः _/\_

वेल्कम ब्याक.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

अजो, तुमची ती तेवढी सही काढून टाका.

अब आएगा मजा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

न समजण्यासारखं यात काही आहे असं मला वाटत नाही. पण तुम्ही कदाचित तेवढा प्रयत्न केला नसावा.

प्रयत्न सोड ग! पुस्तक किंवा लेख भराभर ब्राऊझ करुन वेचक सनसनाटी वाक्ये निवडली की मग असे वेचक आणि वेधक प्रश्न विचारता येतात Wink ROFL

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गब्बर, तुमचा मुद्दा काय आहे यापेक्षा, 'माझ्या मुलाचं नाव हवं ते ठेवण्याचा मला अधिकार आहे' या विचाराच्या विरोधात तुम्ही उभे राहिलात हे पाहून आश्चर्य वाटलं. असंच चालू राहिलं तर किमान एक लाख कलिंगांच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या सम्राट अशोकाचं नाव ठेवायलाही तुम्ही विरोध कराल असं वाटतं. हा स्लिपरी स्लोप आहे, आपल्या मुलाचं नाव ठेवायचं व्यक्तीचं स्वातंत्र्य अबाधित असलं पाहिजे वगैरे वगैरे लिबर्टेरियन मुद्दे तुमच्याकडून येतील अशी अपेक्षा होती.

मला अंधूकसं आठवतंय की तुम्ही कुठेतरी म्हटलं होतं की तुम्ही सोयीस्कर युक्तिवाद करता. ते जर खरं असेल तर मग या अपेक्षा, लिबर्टेरियेनिझम विचारसरणीशी असलेली तात्विक बांधिलकी वगैरे सगळ्याच गोष्टी निरर्थक होतात. तसं असेल तर मग माझी तक्रारही निरर्थक होते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गब्बर, तुमचा मुद्दा काय आहे यापेक्षा, 'माझ्या मुलाचं नाव हवं ते ठेवण्याचा मला अधिकार आहे' या विचाराच्या विरोधात तुम्ही उभे राहिलात हे पाहून आश्चर्य वाटलं.

नाय नाय. सैफ ला व करीनाला त्यांच्या मुलाचं नाव काहीही ठेवण्याचा अधिकार विकल्प आहेच. व असावाच.

आपल्या मुलाचं नाव ठेवायचं व्यक्तीचं स्वातंत्र्य अबाधित असलं पाहिजे - प्रश्नच नाही.

-

मी फक्त अदितीशी आर्ग्युमेंट करतोय. आणि ते ही वेगळ्याच मुद्द्यावर. टेक्सासमधल्या लोकांशी आर्ग्युमेंट राडा करायला मजा येते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पण मग बॅटमॅनशी का नाही हुज्जत घालत तुम्ही? त्यांच्याबरोबर वाद घालण्यात बरंच पोटेन्शियल आहे. ते टेक्सासात राहात नाहीत हे खरं आहे, पण म्हणून त्यांना 'बच्चा है, छोड देते है' असं का म्हणता? त्यातून त्यांचा अपमान होतो असं नाही वाटत तुम्हाला?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पण म्हणून त्यांना 'बच्चा है, छोड देते है' असं का म्हणता? त्यातून त्यांचा अपमान होतो असं नाही वाटत तुम्हाला?

कारण मी काही त्याच्यासारखा इतिहासाचा अभ्यास करत नाही म्हणून.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

त्यात काय आहे? आता अर्थशास्त्राचा आणि लिबर्टेरियनिझमचा पुरेसा अभ्यास नसतानाही तुम्ही ऐसीवर बर्याच लोकांशी वाद घालताच की...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

त्यात काय आहे? आता अर्थशास्त्राचा आणि लिबर्टेरियनिझमचा पुरेसा अभ्यास नसतानाही तुम्ही ऐसीवर बर्याच लोकांशी वाद घालताच की...

पुरेसा अभ्यास नसणे व जवळपास शून्य असणे यात फरक आहे. माझा इतिहासाचा अभ्यास जवळपास शून्य आहे. अर्थशास्त्राचा जितका आहे त्यावरून जेवढा वाद घालता येतो तेवढा घालतो. आणि तसंही मी वाद घातला आणि माझे मत चूक असेल तर ऐसीवरचे लोक मला चूक सिद्ध करतातच की. इतिहासाचा बॅटमनचा अभ्यास इतका आहे की त्याने इतिहासाबद्दलचे पेपर लिहिलेले आहेत व ते मान्यताप्राप्त नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेले आहेत. माझ्या मते एवढा पुरावा व तो सुद्धा "थर्ड पार्टीच्या" रेकग्निशन चा आहे तो जबरदस्त आहे.

राघा, तुमच्याशी भौतिकशास्त्रावर चर्चा (वाद नव्हे) करण्यापेक्षा तुमच्याकडून भौतिकशास्त्र शिकण्यासाठी एकदा पार्टीला बसावे लागेल. हा विवाद नसेलच. फक्त तुम्हे सांगणे व मी ऐकणे हे असेल. नैका ??

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

त्यात काय आहे? आता अर्थशास्त्राचा आणि लिबर्टेरियनिझमचा पुरेसा अभ्यास नसतानाही तुम्ही ऐसीवर बर्याच लोकांशी वाद घालताच की...

ROFL ROFL राघाSSSSSS Biggrin Biggrin Biggrin

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पण मग बॅटमॅनशी का नाही हुज्जत घालत तुम्ही? त्यांच्याबरोबर वाद घालण्यात बरंच पोटेन्शियल आहे. ते टेक्सासात राहात नाहीत हे खरं आहे, पण म्हणून त्यांना 'बच्चा है, छोड देते है' असं का म्हणता? त्यातून त्यांचा अपमान होतो असं नाही वाटत तुम्हाला?

राघा एका दगडात किती पक्षी माराल! ROFL काम करु द्या ब्वॉ. असं काही वाचून हसलं की मग दिवसभर काम होत नाय ROFL

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

"One is not born, but rather becomes, a woman."
गब्बर गुर्जी ,
याला "व्हॉटबाऊट्री" नाही तर सरळ सरळ विपर्यास म्हणतात . स्त्रीवर "स्त्रीसुलभ मर्यादेने " (म्हणजे काय याची व्याख्या फुटाफुटाला बदलते!) वागण्याचे प्रचंड सांस्कृतिक दडपण असते एवढाच त्याचा अर्थ आहे . पुरुषाची "परफॉर्मटिव्हिटी" धारण करून एखादी बाई जैविक दृष्ट्या "पुरुष" बनू शकत नाही हे आपण सर्व जाणतो . स्त्रीलिंगी गर्भाला (एक मानव म्हणून) पुरुषलिंगी गर्भाइतकाच जगण्याचा हक्क आहे हे नैसर्गिक न्यायाचे साधे तत्व तुम्हाला मान्य असायला हरकत नाही . त्याचे समाजावरील परिणाम हा वेगळा विषय झाला.आपल्या माननीय पंप्र नी "मुली मारल्यात तर तुमच्या मुलांना वधू कोठून मिळणार ?" असा एक अत्यंत पुरुषकेंद्री प्रश्न जाहीर सभेत विचारला होता . (आचरट विधाने करायला त्यांना जराही श्रम पडत नाहीत हे बघून थक्क व्हायला होते!)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me

आपल्या माननीय पंप्र नी "मुली मारल्यात तर तुमच्या मुलांना वधू कोठून मिळणार ?" असा एक अत्यंत पुरुषकेंद्री प्रश्न जाहीर सभेत विचारला होता . (आचरट विधाने करायला त्यांना जराही श्रम पडत नाहीत हे बघून थक्क व्हायला होते!)

लोकांना त्या प्रश्नाची तीव्रता कळण्यासाठी अजून काय करायला पाहिजे होते? चार सो कॉल्ड लिबरल टाळक्यांकडून सर्टिफिकेट मिळवण्याची वाट बघायची की काय? डोक्यावर पडल्यासारखे मूल्यमापन पाहून खूपच रोचक वाटलं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

आपल्या माननीय पंप्र नी "मुली मारल्यात तर तुमच्या मुलांना वधू कोठून मिळणार ?" असा एक अत्यंत पुरुषकेंद्री प्रश्न जाहीर सभेत विचारला होता . (आचरट विधाने करायला त्यांना जराही श्रम पडत नाहीत हे बघून थक्क व्हायला होते!)

हे विधान आचरट नाही.

युटिलिटेरियन आहे.

आणि स्त्रीभ्रूण हत्याविरोधी कायदा हा युटिलिटेरियन च आहे. It merely tries to ensure a steady supply of girls in the society. Period.

आजकाल हे फॅशनेबल झाले आहे की "मोदी जे बोलतात/करतात ते कोणत्याही मार्गाने अयोग्य आहे हे सिद्ध करायचे. Necessary condition for proving your progressive credentials is to criticize Modi.". तेच तुम्ही करत आहात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मिलिंदभाऊ, पंतप्रधान हे फक्त स्त्रीयांचे पंतप्रधान आहेत असं तुम्हाला कोणी सांगीतलं? स्त्री भ्रूण हत्या केल्याने दोन महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात-
१. स्त्रीया मरतात.
२. पुरुषांना बायका मिळत नाहीत.

लोकशाहीत दुसर्‍या समस्येचा उल्लेखही करू नये असे म्हणणे कायतरी वेगळेच (थोडे जास्त आचरट म्हणू का?) वाटते.
=========================
ज्या हरियाणात ते बोलत होते तिथे पुरुषांना बायका न मिळणे ही एक आजची वास्तविक समस्या आहे. आता तुम्ही मला आचरट म्हणण्यापूर्वी सांगतो - एकदा न मारल्या जाता मोठ्या झाल्या तर बायकांना पुरुष आरामात मिळतात, सबब वाक्यरचना अशी केली आहे.
=========================
हरियाणात सांगताना एक नवरा सांगून नंतर सासरा, चुलत सासरा, नवरा, भाव्या (भावाला शिवी नाही, हिंदीतला जेठ) , दिर, चुलत भाव्या, चुलत दिर हे एकत्र एक बाई भोगतात. हे सहसा बायकांसाठी मुस्कटदाबीचे ठरते. म्हणून हरयाणात असले खूप गुन्हे होताहेत. तर एकप्रकारे पुरुषाचे तोंडदेखले नाव घेऊन पंतप्रधानांनी स्त्र्रीयांच्याच प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. (त्यांना विद्यार्थीनींचे टॉयलेट, बलोचीस्तान, इ इ वाचा फोडायची सवय आहे.)
=========================
मोदीसारख्या अभ्यासू माणसाला (अभ्यासू मंजे इतिहासकार नव्हे) आचरट म्हणायचा आचरटपणा टाळा. १९९७ ते २००२ मधे त्यांनी उत्तर भारत फूल टू टाइमपास केला आहे म्हणून अभ्यासू.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

मिलिंदभाऊ, पंतप्रधान हे फक्त स्त्रीयांचे पंतप्रधान आहेत असं तुम्हाला कोणी सांगीतलं? स्त्री भ्रूण हत्या केल्याने दोन महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात-
१. स्त्रीया मरतात.
२. पुरुषांना बायका मिळत नाहीत.
लोकशाहीत दुसर्‍या समस्येचा उल्लेखही करू नये असे म्हणणे कायतरी वेगळेच (थोडे जास्त आचरट म्हणू का?) वाटते.

अगदी साध्यासोप्या शब्दात झक्कास प्रतिवाद.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पुरोगामी लोक वैचारिक दृष्ट्या कसे गंडलेले असतात याचं ते विधान निदर्शक आहे. समजा पंतप्रधान पुरुषकेंद्री आहेत. काय बिघडतं? स्वतःच्या सुखासाठी स्त्रीयांना सुखात ठेवा, आत्मकेंद्रित असा असं ते पुरुषांना म्हणत आहेत असं मानू. यात स्त्रीयांचा नेट नेट फायदाच दिसत आहे.
=================================
विवेकानंदावर टिका करणारे पुरोगामी असेच. स्त्रीयांनी चूल मूल सांभाळू नये मंजे काय? मग दोघांनी कमवावे, दोघांनी शिजवावे, दोघांनी मूल सांभाळावे असा अर्थ निघतो. यात स्पेशलायझेशन ऑफ स्किल्स नष्ट होते. शिवाय बायकांना आपल्या इतकेच कम्वणारा नवरा लागतो (आपल्याकडे अजूनच जास्त कमवणारा. तो जेवढा जास्त कमवील तेवढी फुशारकी जास्त). मग १०० रु उत्पन्न असणारी १०० कुटुंबे नष्ट होऊन २०० रु उत्पन्न असणारी ५० कुटुंबे निर्माण होतात नि विषमता वाढते. मग हेच लोक आर्थिक समता हवी म्हणून ओरडू लागतात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

विवेकानंदावर टिका करणारे पुरोगामी असेच. स्त्रीयांनी चूल मूल सांभाळू नये मंजे काय? मग दोघांनी कमवावे, दोघांनी शिजवावे, दोघांनी मूल सांभाळावे असा अर्थ निघतो. यात स्पेशलायझेशन ऑफ स्किल्स नष्ट होते. शिवाय बायकांना आपल्या इतकेच कम्वणारा नवरा लागतो (आपल्याकडे अजूनच जास्त कमवणारा. तो जेवढा जास्त कमवील तेवढी फुशारकी जास्त). मग १०० रु उत्पन्न असणारी १०० कुटुंबे नष्ट होऊन २०० रु उत्पन्न असणारी ५० कुटुंबे निर्माण होतात नि विषमता वाढते. मग हेच लोक आर्थिक समता हवी म्हणून ओरडू लागतात.

निळा भाग (अर्थशास्त्राशी संलग्न आहे म्हणून नव्हे) सेन्सिबल आहे म्हणून मान्य.
तांबड्या भागाबद्दल आमचे तीव्र आक्षेप. समता हा बकवास आहे व पुरोगाम्यांना समतेचे अतिच प्रेम असते. व बळजबरीने सरकारकरवी समता राबवण्यास आमचा (लिबर्टेरियनांचा) विरोध आहे.

बाकीचा भाग अमान्य.

आमचा खालील दोन्ही वाक्यांवर आक्षेप आहे.

(१) स्त्रीयांनी चूलमूल सांभाळावी
(२) स्त्रीयांनी चूलमूल सांभाळू नये

-

आमचे (लिबर्टेरियन) म्हणणे हे आहे की - स्त्रीयांनी चूलमूल सांभाळावी की सांभाळू नये - ते त्यांचे त्यांना ठरवू द्यावे. स्त्रियांना त्यांचे हितसंबंध, कौशल्ये, प्रेफरन्सेस अतिशय व्यवस्थित समजतात असा आमचा दावा आहे. इतरांनी (म्हंजे समाजाने) त्यांच्या बाबतीत हस्तक्षेप करू नये. परंपरा आहेतच पण परंपरा एन्फोर्स केल्या जात नाहीत व जाऊ नयेत. कायदा एन्फोर्स केला जातो व जावा. कायदा व परंपरा यात हा मुख्य फरक आहे. कायद्याने हस्तक्षेप तेव्हाच करावा जेव्हा स्त्रियांचे त्यांच्या प्रेफरन्सेस नुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य बलपूर्वक नाकारले जाते तेव्हा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

स्त्रियांना त्यांचे हितसंबंध, कौशल्ये, प्रेफरन्सेस अतिशय व्यवस्थित समजतात असा आमचा दावा आहे.

हे कधी झालं म्हणे? मंजे असं काही असतंच तर हजारो वर्षे त्यांच्येवर (तो तथाकथित) अन्याय कसा बरे होऊ शकला असता? अचानक पुरोगामी चळवळ झाल्यावर या समझेची (हिंदी समझ) उत्क्रांती कशी आणि कोण्या म्युटेशनमुळे झाली? शिवाय हे सगळं त्यांना समजतं नि कायदा देखिल आहे तेव्हा त्यांच्या समस्या संपल्या कि काय?
==================================
लिबर्टेरियन लोक मुळात कसलीच्च व्यवस्था नको म्हणतात. पण हे इंटर्नली इनकंसिस्ट्म्ट आहे, अगदी या करिता देखिल व्यवस्था उत्पन्न झाली कि ती नष्ट करा अशी एक व्यवस्था लागते.
================================
बाकी समता आणि लोककल्याणाला नाव ठेवलेलं अज्जिबात खपायचं नाय.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

बलप्रयोगाच्या व धमकीच्या अनुपस्थितीत स्त्रिया आपले निर्णय व्यवस्थित घेऊ शकतात असा आमचा दावा आहे.

बाकीचा खुलासा इथले इतर लोक (उदा. अनु राव) करतीलच.

--

लिबर्टेरियन लोक मुळात कसलीच्च व्यवस्था नको म्हणतात. पण हे इंटर्नली इनकंसिस्ट्म्ट आहे, अगदी या करिता देखिल व्यवस्था उत्पन्न झाली कि ती नष्ट करा अशी एक व्यवस्था लागते.

नाही. लिबर्टेरियन्स हे व्यवस्थेच्या आवाक्याच्या अतिरेका विरुद्ध आहेत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

निर्णयक्षमता, निपक्षपातीपणा यांचा आणि कोणाबद्दल निर्णय चालला आहे त्याचा काही संबंध नाही. विषय काय आहे, अनुभव काय आहे यावरून कोणाकरिता काय इष्ट आहे हे ठरवायला स्वतःचाच निर्णय बेस्ट असतो असं नाही. बलप्रयोग आणि धमकी नसली तरी बर्‍याच बायका आपल्या आयुष्याची वाट लावून घेतात.
=========================
इष्ट काय आहे हे प्रत्येक माणसाने (मंजे बाईने) स्वतः शोधावे (डोके पांढरे करून घ्यावे), स्त्रीयांचे इष्ट फक्त त्यांनाच कळते, इतरांना कळू शकत नाही, इतरांचा स्वार्थ असतो, मिळून नियम बनवू नयेत, जेनेरिक नियम नसावेत, सामाजिक नियम नसावेत, इ इ बकवास आहे.
=======================
व्यक्तिची, कुटुंबाची नि सामाजाची जी एकूणात उद्दिष्टे आहेत ती पाहता साधे सामाजिक नियम काय असावेत हे पाहावे. या नियम बनवण्याच्या क्रियेत स्त्री नि पुरुष हे दोन स्पर्धात्मक गट आहेत ही मानसिकता हिणकस आहे.
========================

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

निर्णयक्षमता, निपक्षपातीपणा यांचा आणि कोणाबद्दल निर्णय चालला आहे त्याचा काही संबंध नाही. विषय काय आहे, अनुभव काय आहे यावरून कोणाकरिता काय इष्ट आहे हे ठरवायला स्वतःचाच निर्णय बेस्ट असतो असं नाही. बलप्रयोग आणि धमकी नसली तरी बर्‍याच बायका आपल्या आयुष्याची वाट लावून घेतात.

पण त्यांच्या आयुष्याचे परिणाम त्यांचे त्यांना भोगावे लागतात. मुद्दा संपला. इतरांना भोगावे लागत नाहीत. व म्हणून इतरांनी हस्तक्षेप करू नये.

==

इष्ट काय आहे हे प्रत्येक माणसाने (मंजे बाईने) स्वतः शोधावे (डोके पांढरे करून घ्यावे), स्त्रीयांचे इष्ट फक्त त्यांनाच कळते, इतरांना कळू शकत नाही, इतरांचा स्वार्थ असतो, मिळून नियम बनवू नयेत, जेनेरिक नियम नसावेत, सामाजिक नियम नसावेत, इ इ बकवास आहे.

जेनेरिक नियम असतात व असावेत. सामाजिक नियम असतात व असावेत.
रूढी, वहिवाटी, परंपरा, नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रॅडिशन्स, टाबू, प्रोटोकॉल्स्/शिष्टाचार, एटिकेट्स, कन्व्हेन्शन्स असतात व असाव्यात. ज्यांना त्या पाळायच्या नाहीत त्यांच्यावर जबरदस्ती नसावी. वटसावित्री ही परंपरा आहे. पण कोणत्याही स्त्री वर ती पाळण्याची जबरदस्ती नसते व नसावी. परंपरा, रूढी, वहिवाटी या इन्फॉर्मल असतात. म्हंजे एन्फोर्स केल्या जात नाहीत. कायदा एन्फोर्स केला जातो.

--

व्यक्तिची, कुटुंबाची नि सामाजाची जी एकूणात उद्दिष्टे आहेत ती पाहता साधे सामाजिक नियम काय असावेत हे पाहावे. या नियम बनवण्याच्या क्रियेत स्त्री नि पुरुष हे दोन स्पर्धात्मक गट आहेत ही मानसिकता हिणकस आहे.

स्पर्धा ही मानसिकता हिणकस आहे ही मानसिकताच अवास्तव, चक्रमादित्य आहे.
स्पर्धा ही अत्यंत सत्यनिष्ठ, भरभराटजनक संकल्पना आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

परिणाम चांगले कि वाईट हा मुद्दा आहे. कोणाचे कोणाला भोगावे लागतात हा कसा काय मुद्दा असेल? म्हणजे, एक शक्यता, प्रत्येकाचेच स्वतःच्या निर्णयामुळेचे स्वतःवरचे अत्यंत वाईट परिणाम, समजा जर झाले, ठीकैत?
================================
परंपरा देखिल लूजली का होइना एन्फोर्स कराव्यातच. कायदा गांडू असतो. म्हणून तो देखिल उगाच काटेकोरपणे राबवू नये.
=============================
स्पर्धा हिणकस नाही म्हणलं. काइ काई चांगली पण असते. पण अरुण + अरुणची बायको वि. गब्बर + गब्बरची बायको अशी असावी. अरुण + गब्बर वि. त्यांच्या बायका अशी नसावी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

परिणाम चांगले कि वाईट हा मुद्दा आहे. कोणाचे कोणाला भोगावे लागतात हा कसा काय मुद्दा असेल? म्हणजे, एक शक्यता, प्रत्येकाचेच स्वतःच्या निर्णयामुळेचे स्वतःवरचे अत्यंत वाईट परिणाम, समजा जर झाले, ठीकैत?

हो.

-----

परंपरा देखिल लूजली का होइना एन्फोर्स कराव्यातच. कायदा गांडू असतो. म्हणून तो देखिल उगाच काटेकोरपणे राबवू नये.

ह्म्म्म.

------

स्पर्धा हिणकस नाही म्हणलं. काइ काई चांगली पण असते. पण अरुण + अरुणची बायको वि. गब्बर + गब्बरची बायको अशी असावी. अरुण + गब्बर वि. त्यांच्या बायका अशी नसावी.

अजो, माझ्या वहीनींना (म्हंजे तुमच्या सौ.) व बायकोला या चर्चेत आणू नको.

अजो, सॉरी म्हण आधी. म्हण सॉरी.

तुला जी चर्चा/वादावादी करायची आहे ती कर. बायकोला (मग ती कोणाचीही असो) मधे आणू नको.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सॉरी बाबा. पण स्त्री व पुरुष हे स्पर्धेचा निकष कसा काय असू शकतो असं म्हणायचं होतं! समाजातले इंटरेस्ट ग्रूप्स तसे क्लासिफाइड आहेत का? We (men and women) are two genders of the same species and we are not two competing species. बायकांच्या गोष्टीत मी नाक खूपसू नये आणि त्यांनी मला काही सांगू नये हे चूक आहे. मेरिट बेसिसवर गोष्टी ठरवाव्यात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

स्त्री व पुरुष हे स्पर्धेचा निकष असू शकतो. ते नैसर्गिक आहे. तुला ते मान्य नसेल हे माहीतीये मला. पण ते सत्याधिष्ठित आहे.

स्पर्धा ह्या प्रक्रियेबद्दल तुला एवढी होस्टिलिटी का आहे ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

फार शत्रूता नाही. परंतु dynamics of competition is very complex and fatal. मी अतिरेकी न्याय आणि समता वादी आहे. न्याय्य आहे तितकीच विषमता असली पाहिजे अशी स्पर्धा असायला हवी. याउलट विमुक्त स्पर्धेअंतीची परिस्थिती हीच समता आणि हाच न्याय असे तू म्हणतोस. लिबरल आणि प्रतिगामी लोक्कांमधला हा सुस्पष्ट फरक आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

अजोंची लढत आवडली. विशेषतः "व्यवस्था निर्माण झाली रे झाली की ती नष्ट करण्यासाठीही परत कोणतीतरी व्यवस्थाच लागते" हा पॅरॅडॉक्स अफलातून आहे. तो न्हाव्याचा पॅरॅडॉक्स आहे तसा काहीसा. अजोंचे मुद्दे पटले.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

खरे तर "जोसेफ" नाव ठेवले असते किंवा "ब्लादीमीर" तर ऐसी वर बारश्याचा एकच जल्लोश झाला असता.

----
ता.क. "फीडेल" विसरलेच.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

"ब्लादीमीर"

मी असं ऐकलंय की "ब्लादीमीर" म्हंजे शांतताप्रिय सत्ताधीश.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

थत्तेचच्चांनी बरोब्बर ओळखलंय, अनुतैंनी नथुराम किंवा गोपाळ नावांसाठी जल्लोष केला असता, किंवा गेला बाजार नरेंद्र. अनुतैंना स्वतःचीही ओळख धड नाही हे स्पष्टच दिसतंय. का अनुतै ऐसीकर नाहीत?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

अलिकडे गोपाळ किंवा नथुराम ही नावे "जुनाट" समजून ती फारशी ठेवली जात नाहीत. पण कुणी नथुराम नाव ठेवलेच तर त्याला आता मी "तू नक्कीच गांधींच्या खुन्यांचा सहानुभूतीदार/समर्थक आहेस" असं जाऊन सांगणार !!!

तामीळनाडूत पण प्रभाकरन/वीरप्पन नाव ठेवणार्‍याला असेच म्हटले जायला पाहिजे !!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

तैमूर या नावाचे तसे आहे का?

'तैमूर'बद्दल नक्की माहिती नाही, परंतु एके काळी सोविएत बालविश्वात 'तिमूर आणि त्याच्या बालचमू'ची बालकथा अतिशय लोकप्रिय असे. कथेच्या नायकाचे पात्र हे अंशत: कथालेखक श्री. अरकादी गैदर यांचा मुलगा तिमूर गैदर (हा मोठा झाल्यावर पुढेमागे सोविएत नौदलात उच्चपदावर पोहोचला, असे कळते. तर ते एक असो.) यावर बेतलेले आहे, असे कळते. फार कशाला, या बालकथेवरून/कथानायकावरून प्रेरणा घेऊन सोविएत संघात एके काळी गावोगावी तिमूर बालचळवळीदेखील स्थापन झाल्या होत्या, असेही कळते.

तैमूर अाणि तिमूर हे cognates असावेत, असे वाटते (चूभूद्याघ्या.)

असो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सोव्हिएट रशिया म्हणजे पण भक्तांसाठी "ष्ट्रिक्टली नो नो"

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

तैमुर नाव जॉर्जिया, उजबेकीस्तान, मंगोलिय अशा देशात पण चालते. आणी तेंगीज (चेंगीज खान) सुधा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

लंगडा आला रे

तुम्हाला "अ‍ॅडॉल्फ" म्हणायचंय का? इतिहासाबद्दल गम्य असणार्यांकडून ही चूक?
बॉबी देओल ट्विटरवर हेच म्हणाला ते क्षम्य आहे..

बाकी नावावरून गदारोळ म्हणजे कहर आहे. फारफार तर पोरं/लोकं त्या मुलाला बेक्कार चिडवतील. बाकीच्यांना काय झाट फरक पडतो?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अहो. कुणालाच फरक पडला नसता. सध्याचे* भक्तांचे पोष्टरबॉय तारक फतेह यांनी हा मुद्दा काढला आणि तो सगळ्या भक्तांनी उचलून धरला.

*तसलिमा नसरीन या देखील एक पोष्टर बॉय आहेत पण त्या सध्या वापरात** नाहीत.
**तसलिमा नसरीन यांचे वस्तुकरण येथे अपेक्षित नाही.

अवांतर प्रश्न : जर्मनीत अलिकडे कोणी "अ‍ॅडॉल्फ" हे नाव आपल्या मुलाला ठेवत नाहीत का?

तैमूर या शब्दाचा तुर्की/अरबी भाषेत अर्थ काय होतो?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

'तैमूर' [शुद्ध शब्द 'तिमुर' है, जिसका अरबी भाषा में अर्थ है- लोहा]

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me

तैमुर कोणीही असला तरी या म्हाराष्ट्रात तेवढा पापिलवार नाय. नशीब समजा अफजुलखान किंवा शायिस्तेखान नाव नाही ठेवले नाहीतर मुखपत्रांत दोन चार दिवस अग्रलेख झडले असते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

या लेखात निःक्षत्री पृथ्वी करणारा परशुराम, खांडववन जाळून नागवंश नाहीसा करणारा कृष्ण अशा हिंदू देवतांची, विष्णू-अवतारांची दखलच घेतलेली नाही. पण तरीही हा लेख एकदा वाचायला हरकत नाही - The Taimur controversy illustrates Hindutva's self-inflicted neurosis regarding Islamic history

उगाच स्वप्नरंजन - तर लेखात म्हटलंय की तैमूरलंगाने तुघलकांच्या दिल्लीवर हल्ला केला आणि तिथे मोठी नासधूस केली. हा नवा तैमूर सध्याच्या नोट-तुघलकांचा कर्दनकाळ बनून नव्या इतिहासात कल्की बनेल का?

एडॉल्फ हे नाव जर्मनीत किती लोकप्रिय आहे, हे गूगलून सहज दिसेल. (जरा कष्ट करा बै!) एडॉल्फ हे नाव आणि हिटलर हे आडनाव यांतला फरक अस्वलानं आधीच लिहिला आहे. फेसबुकवर वाचनात आलेली मल्लिनाथी - निर्भयाचा प्रमुख गुन्हेगार, बलात्कारी आणि आरोपीचं नाव राम सिंग होतं. आता बोला, नावात काय आहे!

(अवांतर विनंती - कृपया इथल्या विषयांशी संबंधित नसलेले, पुढचे छोटे-मोठे विचार पुढच्या धाग्यांवर लिहावेत.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

शोएब दानियालची अडाणचोट, एकांगी आणि पूर्वग्रहदूषित पत्रकारिता मिरवणार्‍यांच्या बौद्धिक अवस्थेबद्दल फार काळजी वाटते. हा फॉल्ट मुळातच आहे की डोक्यावर पडल्यामुळे तयार झालेला आहे?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

एॅड-होमिनेम करून इतिहासाभ्यास मिरवता येणार नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

कुणापुढे काही मिरवायची गरज मला नाही. तुम्हांला असल्यास टेक केअर.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

तैमूर नावावरून चिडचिड आणि ही चिडचीड यात साम्य आहे का?

a

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

सेमच आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

हे ट्वीट कुठं दिसलं नाही त्याच्या ऑफिशिअल ट्विटर हँडलवर. लाथा बसल्यावर डिलीट केलंय का? कधीचं आहे?

https://twitter.com/ShoaibDaniyal?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

डिलीट केलेलं आहे. आता का आधी ते नाही माहिती.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

'द ठाकरे(ज)' आणि 'अ ठाकरे' यांत फरक आहे. कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेला उत्तेजन न देणाऱ्या एखाद्या ठाकरेंच्या नावाने रक्तपेढी असेल, (उदाहरणार्थ भाजपचे कुशाभाऊ ठाकरे यांच्या नावावर असं काही गॉसिपही नाही) तर ठाकरे नावाचा अर्थ निराळा असेल. बाळ ठाकरेंच्या पत्नींच्या नावानं रक्तपेढी असेल तर मला किंचित प्रश्न पडेल; त्यांनी स्वतः हिंसा केली नसेल आणि उत्तेजन दिलंही नसेल. पण त्यांच्या नावावर असलेल्या रक्तपेढीसाठी पैसा कुठून आला असेल असा प्रश्न पडेल.

शोएब दानिएलनं अ आणि द मधला फरक जाणूनबुजून केला नाही का मातृभाषा आर्टिकल-रहित असल्यामुळे (किंवा इतर काही कारणामुळे) ही चूक झाली, असा प्रश्न उरतो. 'अ ठाकरे' असं बुद्ध्याच लिहिलं असेल तर ते सरसकटीकरण ठरेल.

त्यातही दोन दिवसांच्या मुलाला लंगडा म्हणत हिणवणं, सैफ-करीनाच्या नावाने लाखोल्या वाहणं आणि 'विरोधाभास दिसतोय' असं म्हणणं या दोन्हींत सभ्यपणा नसण्या-असण्याचा फरक आहे; ही बाब निराळीच.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

नावडतीचे मीठ अळणी, आवडतीचे तिखटही गोड

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

१. शोएब दानियलच्या लेखातल्या एकाही मुद्द्याचं तुम्ही खंडन केलेलं नाही. त्याजागी त्याला आणि मला व्यक्तिगत पातळीवर नावं ठेवलेली आहेत.
२. दोन दिवसांच्या बाळाला कर्करोग होऊ दे आणि त्याच्या आईला गर्भारपणी झिका झालेला असू दे (जेणेकरून त्या बाळाच्या मेंदूच्या वाढीवर दुष्परिणाम झालेला असेल) असं म्हणणं आणि 'विरोधाभास दिसतोय' या दोन्हींमध्ये सभ्यपणा नसणं आणि असणं असा फरक आहे; हे तुम्हाला समजत नाहीये.

हे पुन्हा लिहिण्याचं कारण एवढंच की तुम्ही वारंवार व्यक्तिगत पातळीवर उतरून प्रतिसाद लिहीत आहात. हे वेळीच आवरा अशी विनंती. ऐसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधून -

 • - लेखन करताना दर्जाला व साहित्यमूल्यांना महत्त्व द्यावे. खेळ, करमणूक, गप्पाटप्पा व दंगा यांसाठी स्वतंत्र सदर असल्यामुळे ललित लेखनात व चर्चांमध्ये अवांतर विषय टाळावेत.
 • - जोवर शिष्टपणाची मर्यादा पाळली जाते, आणि कोणाविषयी बदनामीकारक, कायदेबाह्य, अगर संस्थळाला हानिकारक ठरू शकेल असे लिखाण होत नाही तोपर्यंत लेखकांचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य जपण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
 • - अशा मर्यादांची जाणीव ठेवण्याची जबाबदारी लेखकांची व प्रतिसादकांची आहे. लेखनवस्तूच्या गरजेनुसार काही प्रमाणात अशिष्ट मानलेले शब्दप्रयोग येऊ शकतात. तसे वापरण्याची गरज आहे हे दाखवून देण्याची जबाबदारी लेखकाची असेल.
 • - प्रसंगी आपल्या लेखनावर कठोर टीका होऊ शकते हे लेखकांनी ध्यानात ठेवावे. अशा टीकेकडे खिलाडू वृत्तीने, तीतून शिकण्याच्या उद्दिष्टाने पाहावे.
 • - वाचकांनी साईटवरील लेखनाचा दर्जा सुधारण्यास मदत करावी. त्यासाठी दर्जा मोजण्याची सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी व्यवस्थापनाची आहे. हे साध्य करण्यासाठी प्रतिसादांना व लेखनाला श्रेणी देण्याची सुविधा अनेक जुन्याजाणत्या सदस्यांना दिलेली आहे.
 • - प्रतिसाद संतुलित असावेत. लेखनाचा सांगोपांग विचार करून वाईटाबरोबर चांगले काय हेही सांगावे. व्यक्तिगत टीकाटीप्पणी टाळावी.
 • - सर्वोत्कृष्ट लेखनाची तसेच नियमितपणे उत्तम लेखन करणाऱ्यांची विशेष नोंद घेण्याबाबत व्यवस्थापन प्रयत्नशील राहील.
 • - चर्चा खेळीमेळीने व्हाव्या. चर्चेत विचारांचे खंडन वा मंडन करावे, ते विचार मांडणाऱ्या सदस्यांबद्दल टीका नसावी.
 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

शोएब दानियलच्या लेखातल्या एकाही मुद्द्याचं तुम्ही खंडन केलेलं नाही. त्याजागी त्याला आणि मला व्यक्तिगत पातळीवर नावं ठेवलेली आहेत.

व्यक्तिगत नावे कशी ठेवावी याची दीक्षा तुमच्याकडून घेतली वं गुरुमाय! _/\_

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

दोन दिवसांच्या बाळाला कर्करोग होऊ दे आणि त्याच्या आईला गर्भारपणी झिका झालेला असू दे (जेणेकरून त्या बाळाच्या मेंदूच्या वाढीवर दुष्परिणाम झालेला असेल) असं म्हणणं आणि 'विरोधाभास दिसतोय' या दोन्हींमध्ये सभ्यपणा नसणं आणि असणं असा फरक आहे.

बाळांबद्दल असं लिहितात का बॅटमन? आईबाप अज्ञानी, असंवेदन्शील वा भडकाऊ असले तरी डायरेक्ट लहान बाळाला असं नै लिहायचं.
===========================
बाकी अदिती, फक्त उजवे लोक असभ्य लिहितात असं नाही. डावे लोक पण डेंजर प्रकार लिहितात जालावर. तेव्हा सभ्य सभ्य नि असभ्य असभ्य यांची तुलना करावी. तुम्ही असभ्य उजवे आणि सभ्य डावे यांची तुलना करून एकूणात उजवे हिन आहेत असं दाखवता. (म्हणजे याच्या अगदी विरुद्ध काही उजवे देखिल करत असणार.). असं अयोग्य आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

मी असं लिहिलेलं नाही, मी माफी मागणार नाही. सडक्या मेंदूचा मक्ता हा शांतिप्रिय कत्तलबाजांच्या समर्थकांनी घेतलेला आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

तु असं लिहिलं नाहीस तर तुला मार्गदर्शक तत्त्वे का सांगण्यात आलीत? तु नक्की कोणत्या तत्त्वाची सीमा ओलांडलीस?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

ते मला माहिती नाही. प्रतिवाद नसला की "रूल मोडला" वगैरे अर्गुमेंट्स येतात त्यातलाच हाही प्रकार आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

पाने