विनोदी

मराठी चित्रपटसृष्टी प्रगल्भ झाली आहे म्हणे...

मराठी चित्रपटसृष्टी प्रगल्भ झाली आहे म्हणे...

लेखक - परिकथेतील राजकुमार

पासष्टाव्या कलेच्या विळख्यात

पासष्टाव्या कलेच्या विळख्यात

लेखिका - उसंत सखू

खरं म्हणजे मला लहानपणापासूनच चौसष्ट कलांत निपुण व्हायचं होतं. व्यापक समाजहिताच्या दृष्टीनं चौसष्ट कलांनी माझ्याशी छत्तीसच्या आकड्यातून सख्य दाखवल्यानं, मला त्यातल्या काहींचा फक्त आस्वाद घ्यायची संधी साधावी लागली. बाकीच्या कला 'अकलेच्या' गुलदस्त्यात ठेवून फक्त सिनेमा उर्फ पासष्टाव्या कलेबद्दल लिहायचं आहे हे बरं झालं, नायतर एवढे कष्ट कोण करेल प्रभो!

कला: एक अकलात्मक चिंतन

कला: एक अकलात्मक चिंतन

लेखक - उत्पल

डोक्यात जाणारी व्यक्तिमत्त्वं आणि प्रवृत्ती

ललित

डोक्यात जाणारी व्यक्तिमत्त्वं आणि प्रवृत्ती

- परिकथेतील राजकुमार

विशेषांक प्रकार: 

'ब्रह्मघोटाळा' या आगामी कादंबरीतील एक वगळलेलं प्रकरण - ३

ललित

'ब्रह्मघोटाळा' या आगामी कादंबरीतील एक वगळलेलं प्रकरण - ३

लेखक - ज्युनियर ब्रह्मे

आय क्यू पंक्चरलेली बाहुली!!

ललित विनोदी

आय क्यू पंक्चरलेली बाहुली!!

लेखक - उसंत सखू

Subscribe to RSS - विनोदी