इतिहास

अमृतांजन पुलाखालची स्मरणशिला.

पुणे-मुंबई रस्त्यावरील घाटामध्ये काही पिढ्या उभा असलेला आणि ’अमृतांजन पूल’ ह्या नावाने माहीत असलेला पूल अलीकडेच काही दिवसांपूर्वी पाडण्यात आला हे आपण सर्वांनी वाचलेले आणि पाहिलेले आहे. हा घाटरस्ता बांधला गेला त्या घटनेच्या स्मरणासाठी एक संगमरवरी स्मरणशिला त्या पुलाच्या खाली मला आठवते तेव्हांपासून उभी होती. त्या पूर्वीहि ती तेथेच असणार. तिचे चित्र खाली दाखवीत आहे.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

जग बदलू शकलेले विचारवंत व त्यांची पुस्तकं!……10

वाट इज लाइफ? (1943)
एर्विन स्क्रोडिंजर (1887-1961)

x

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

जग बदलू शकलेले विचारवंत व त्यांची पुस्तकं! …..9

दास कॅपिटल (3 खंडात: 1867,1885,1894)
-कार्ल मार्क्स (1818-1883)

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

प्रतापगडाची उलटवलेली बाजी - अफ़झलखानाचा पुर्व परिचय - भाग २

1

1

1

भाग १ विषय प्रवेश

शिवाजी महाराजांनी अफजलखानाला मारले. या लढ्याची मांडणी अफजल खानाच्या बाजूने मांडण्यातून त्याच्या चाली काय होत्या यावर प्रकाश टाकायचा प्रयत्न…

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

भाग २ मराठ्यांच्या लढायांचा इतिहास - खडकीची लढाई -

1

1

खडकीची लढाई - ५ नोव्हेंबर १८१७

बाजीराव साहेबांनी मसलत नाकारली…

फिसकटलेली मराठा कॉन्फिडरसी…

(काहीही झाले तरी इंग्रजांना नाराज करायचे नाही असा मनाचा निश्चय कोणी केला असेल तर? कोण काय करणार?)

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

मराठ्यांच्या इतिहासातील लढायांच्या संदर्भातील काही ऐतिहासिक व्यक्तिचित्रे...

मित्रांनो,

मराठ्यांच्या इतिहासातील लढायांच्या संदर्भात वर्णन करताना काही व्यक्तिमत्वे कारणपरत्वे समोर येतात.

त्यांचा गोषवारा सादर केला तर धागा वाचकांना पुढील मागील संदर्भ समजायला सोपे पडेल असे वाटून खालील व्यक्तींचा विश्वकोशातील परिचय सादर करत आहे. लढाईचे धागे जसे पुढे पुढे जात राहतील, तेव्हा आणखी काही व्यक्तींची त्यात भर पडेल असे असे वाटते.

बाजीराव, दुसरा

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

जग बदलू शकलेले विचारवंत व त्यांची पुस्तकं! …..8

पेटंट स्पेसिफिकेशन फॉर आर्कराइटस् स्पिन्निंग (1769)
- रिचर्ड आर्कराइट (1733-1792)

xxx खरे पाहता उद्योजकाच्या पेटंट हक्कासाठी, यंत्राचा तपशील लिहिलेल्या तीन पानी अहवालाला पुस्तक म्हणावे की नाही याबद्दल अनेकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली असेल. परंतु चार ओळीची (चारोळया!) कविता असू शकते व चारशे ओळींची पण कविता असू शकते. कवितेला ओळींचे बंधन नाही. त्याच प्रमाणे पुस्तकांना पानांच्या संख्येचे बंधन नसावे.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

जग बदलू शकलेले विचारवंत व त्यांची पुस्तकं! …..7

वेल्थ ऑफ नेशन्स (1776)
-अ‍ॅडम स्मिथ (1723-1790)

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

जग बदलू शकलेले विचारवंत व त्यांची पुस्तकं! …..6

मॅग्नाकार्टा (1215)

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

जग बदलू शकलेले विचारवंत व त्यांची पुस्तकं! …..5

ए विंडिकेशन ऑफ दि राइट्स ऑफ वुमन (1792)
-मेरी वोलस्टोनक्रॅफ्ट (1759-1797)

photo 4

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

पाने

Subscribe to RSS - इतिहास