जवळीक

भेटताना कुणीही
लांबून लांबून भेटत नाही
जवळ आल्याशिवाय
नाती कधी कळत नाहीत

नुसतेच पाहणे प्रेमाने
समाधान कधी देत नाही
मिठी शिवाय जवळीक
कधीच कशी वाटत नाही

द्वेषासाठी सुद्धा व्यवहार
करावेच लागतात
ते करताना मात्र थोडा
स्वार्थ डोकवावा लागतो

जवळ येऊन दूर जाणं
सोपं जात नाही
प्रेमासाठी खस्ता
उगाचच कोणी खात नाही

अरुण कोर्डे

field_vote: 
1
Your rating: None Average: 1 (1 vote)