सामाजिक

जाणीव भान – भाग 2

मेंदू’ नावाचे मशीनxx

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

जाणीव भान – भाग 1

कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि जाणीव

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

लाल परी (दमा दम मस्त) कलंदर!

सिंध प्रांत

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

मृत्यू – भाग ५

Taxonomy upgrade extras: 

भाग ५ – धर्म, समाज आणि मृत्युकल्पना

It matters not how a man dies, but how he lives. The act of dying is not of importance, it lasts so short a time.
- Samuel Johnson

माणसाने मृत्यूच्या भयापोटी धर्म निर्माण केला आणि ईश्वरही निर्माण केला. जगाच्या काना कोपऱ्यात धर्माच्या नावाखाली लाखो निरपराध व्यक्तींची हत्या झाली , आजही होत आहे . याचा अर्थ धर्म केव्हाच संपला आहे. शंभर वर्षापूर्वी ईश्वराचा मृत्यू झाला आहे अशी हाकाटी नीत्शे या तत्त्ववेत्त्याने केली. आजची अवस्था पाहता खरोखरच असे वाटते की ईश्वराची हत्या झाली आहे.

मृत्यू – भाग ४

Taxonomy upgrade extras: 

मरण जवळ येते तेव्हा काय होते? प्रत्यक्ष मृत्यू येतो ते कसे कळते? त्यानंतर काय काय करावे लागते?

डिजिटल युगात लोकशाहीचे भवितव्य (भाग 4)

photo 1

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

मृत्यू – भाग ३

Taxonomy upgrade extras: 

वैद्यकीय व्यवसाय आणि औषध कंपन्या या मृत्यू कसा टाळता येईल याकडे लक्ष देतात. व्यक्तीचा शेवटचा काल कमी त्रासात कसा व्यतीत व्हावा याकडे वैद्यकीय व्यवसायाचे लक्ष नसते. त्यामुळे आयुष्याचा शेवटचा काल अतिकष्टदायक जातो.

मृत्यू – भाग २

Taxonomy upgrade extras: 

केव्हा थांबावेसे वाटणे हे प्रत्येक व्यक्तीच्या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असते. पण प्रत्येकाने हा थांबण्याचा निर्णय करून सर्व तयारी केली पाहिजे आणि त्यानंतरचे आयुष्य मजेत जगले पाहिजे. जेव्हा आपण आपला मृत्यू क्षितिजावर बघू शकतो तेव्हा आपली तयारी चालू करणे योग्य राहते. ही तयारी मृत्यू दाराशी आल्यावर करण्याची नसते. तयारी खऱ्या अर्थाने आपल्या मनाची असते.

डिजिटल युगात लोकशाहीचे भवितव्य (भाग 3)

xxx

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

ओझेम्पिकचा कूटप्रश्न

मनोबलाचा अभाव किंवा स्वभावदोष हे जर लठ्ठपणाचं मूळ कारण असतं, तर आठवड्याला एक इंजेक्शन घेऊन, सहजपणे वजन कमी झालं असतं का? स्थूल असणे हे वैयक्तिक अपयश आहे आणि स्थूल नसणे हे यशस्वी असण्याचं लक्षण आहे असं मानणाऱ्या जगात ओझेम्पिकनं हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. स्थूलतेवरचा इलाज जर एक औषध असेल तर स्थूलता हा एक आजार आहे आणि सतत लागणारी भूक हे त्याचं लक्षण आहे असंही म्हणता येईल.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

पाने

Subscribe to RSS - सामाजिक