सदस्याचे लेखन

प्रकार शीर्षक प्रकाशनाची वेळ प्रतिसादसंख्या शेवटची प्रतिक्रियाsort ascending
ललित आय.आय.टी.तील गणितविभागाचा प्रमुख असताना - भाग १ मंगळवार, 14/03/2023 - 07:18 10 शनिवार, 25/03/2023 - 22:46
ललित आय.आय.टी.तील गणितविभागाचा प्रमुख असताना - भाग २ मंगळवार, 21/03/2023 - 07:15 1 मंगळवार, 21/03/2023 - 11:03
माहिती पायथागोरसचे प्रमेय - भाग १ गुरुवार, 11/08/2022 - 08:31 5 शनिवार, 11/03/2023 - 05:24
ललित आई-बाबांच्या आठवणी (भाग ३) मंगळवार, 16/03/2021 - 14:54 21 गुरुवार, 16/02/2023 - 20:40
ललित संख्यांच्या दुनियेत शुक्रवार, 19/11/2021 - 08:40 9 बुधवार, 01/02/2023 - 16:31
माहिती सममित आकृतींचा शोध - भाग ३ गुरुवार, 01/12/2022 - 07:38 2 मंगळवार, 31/01/2023 - 18:40
ललित माझे दोन गणितवेडे मित्र – भाग २ शुक्रवार, 10/12/2021 - 08:57 16 मंगळवार, 31/01/2023 - 10:36
विशेषांक आय. आय. टी.त गणित शिकवताना (गणिताच्या निमित्ताने – भाग १२) शुक्रवार, 05/11/2021 - 08:05 14 गुरुवार, 15/12/2022 - 09:38
माहिती सममित आकृतींचा शोध - भाग २ गुरुवार, 24/11/2022 - 08:48 5 गुरुवार, 01/12/2022 - 06:35
माहिती सममित आकृतींचा शोध - भाग १ गुरुवार, 17/11/2022 - 08:33 4 बुधवार, 30/11/2022 - 23:48
माहिती पायथागोरसचे प्रमेय - भाग ३ गुरुवार, 25/08/2022 - 09:07 7 शनिवार, 05/11/2022 - 19:03
ललित गणिताच्या निमित्ताने - भाग १ शुक्रवार, 20/08/2021 - 08:44 24 गुरुवार, 01/09/2022 - 08:44
माहिती पायथागोरसपेक्षा पोदयनार सरस? शनिवार, 13/08/2022 - 09:20 16 मंगळवार, 30/08/2022 - 02:17
माहिती पायथागोरसचे प्रमेय - भाग २ गुरुवार, 18/08/2022 - 08:49 1 शुक्रवार, 19/08/2022 - 02:25
ललित आई-बाबांच्या आठवणी (भाग २) रविवार, 14/03/2021 - 16:37 6 बुधवार, 06/07/2022 - 19:17
ललित गणिताच्या निमित्ताने – भाग १० शुक्रवार, 22/10/2021 - 08:16 18 रविवार, 15/05/2022 - 12:56
ललित माझे दोन गणितवेडे मित्र – भाग १ शुक्रवार, 03/12/2021 - 08:28 5 बुधवार, 11/05/2022 - 10:44
ललित गणिताच्या निमित्ताने – भाग ३ शुक्रवार, 03/09/2021 - 08:31 12 सोमवार, 09/05/2022 - 13:14
ललित गणिताच्या निमित्ताने – भाग ११ शुक्रवार, 29/10/2021 - 00:34 18 शुक्रवार, 01/04/2022 - 11:50
ललित आई-बाबांच्या आठवणी शुक्रवार, 12/03/2021 - 23:33 7 शनिवार, 05/03/2022 - 18:31
ललित गणिताच्या निमित्ताने - भाग २ शुक्रवार, 27/08/2021 - 09:10 16 बुधवार, 02/02/2022 - 09:36
ललित बीबरबाखचे अनुमान शुक्रवार, 26/11/2021 - 09:11 10 सोमवार, 06/12/2021 - 16:28
ललित गणिताच्या निमित्ताने – भाग ९ शुक्रवार, 15/10/2021 - 09:02 17 गुरुवार, 28/10/2021 - 14:59
ललित गणिताच्या निमित्ताने - भाग ६ शुक्रवार, 24/09/2021 - 08:42 15 बुधवार, 27/10/2021 - 18:12
ललित गणिताच्या निमित्ताने – भाग ८ शुक्रवार, 08/10/2021 - 09:03 17 सोमवार, 25/10/2021 - 23:09

पाने